شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن

اعضاء كميته تخصصي سلامت، ايمني و محيط زيست مرکز بهداشت و درمان شهرستان بروجن:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
مهندس محمد حسن کرمی رئيس شبکه رئيس کمیته
دکتر زهره شیرانی معاون بهداشتی نائب رئيس
مهندس محمد صادق احمدی کارشناس بهداشت حرفه ای دبير كميته
آقای داریوش مسعودی مسئول ستاد گسترش عضو كميته
آقای محمد رضا کابلی مسئول امور مالی عضو كميته
خانم مریم محمدی کارشناس خطر و بلایا عضو كميته
مهندس خسرو توکلی مسئول سلامت محیط و کار عضو كميته
آقای محسین حاتمیان مسئول امور اداری عضو كميته
آقای تیمور عسگری مسؤل آموزش سلامت عضو كميته

  • مصوبات جلسه درون بخشی و برون بخشی
  • اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه
  • شاخص

مصوبات جلسه درون بخشی روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04

1- مراکز قدیمی فاقد چاه می باشند و مراکز جدید نیز محل چاه مشخص نمی باشد.لذا ضروری است نسبت به تعیین تکلیف چاه های ارت اقدام گردد.

2- وضعیت ایمنی کپسول های اکسیژن از نظر مهار به دیوار، نصب کلاهک و والو نامناسب می باشد.

3- با توجه به فعالیت پیمانکاران در مراکز مختلف (کوتاه مدت و بلند مدت) و لزوم نظارت بر وضعیت ایمنی آنها، ضروری است نسبت به هماهنگی و اطلاع رسانی به واحد بهداشت حرفه ای شبکه اقدام گردد.

4- با توجه به رخداد حوادث و شبه حوادث در مراکز، ضروری است نسبت به گزارش دهی موارد به واحد بهداشت حرفه ای جهت بررسی حادثه و جلوگیری از تکرار آنها گزارش دهی صورت گیرد.

5- با توجه به انجام ارزیابی ریسک صورت گرفته توسط واحد بهداشت حرفه ای و اجرای برنامه ایمنی غیر سازه ای در مراکز و خانه های بهداشت تابعه، مقرر گردید برنامه ریزی لازم جهت تشکیل تیم پیگیری رفع نقص، متشکل از واحد بهداشت حرفه ای، امور اداری، واحد مدیریت خطر و بلایا و ستاد هماهنگی انجام و نسبت به مرتفع نمودن ایرادات اقدام نمایند.

6-مقرر گردید کلیه واحد های عضو خطر و بلایا نسبت به تدوین برنامه (برنامه پاسخ به بلایا و فوریت ها) eop و بازبینی برنامه مذکور به صورت شش ماهه اقدام نمایند.

7-مقرر گردید اعضا تیم واکنش سریع در شبکه بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت مشخص گردد و در صورت وقوع موارد مهم از جمله مرگ زیر 18 سال بر اثر کرونا و یا موارد بروز بیماری به صورت خوشه ای دریک منطقه و……از طریق واحد مدیریت خطر و بلایا به ریاست محترم شبکه جهت اطلاع رسانی به معاونت محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان اقدم گردد.

8-مقرر گردید با توجه به هماهنگی به عمل آمده با شهرداری و اداره آتش نشانی ، کلاس های آتش نشانی برای کلیه پرسنل شبکه بهداشت درمانی بر اساس برنامه ارسالی از طرف واحد مدیریت خطر و بلایا شبکه به طور منظم برگزار گردد.

اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه

مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده دفتر HSE دانشگاه برای آن مجموعه تا تاریخ 1400/12/29
اقدام اقدامات اجرایی روش مستند سازی
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از خاموش کننده های دستی مستند سازی به صورت عکس
بررسی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق و نصب سیستم های هشدار مستند سازی به صورت عکس و صورتجلسه
بررسی بیمه ساختمان مستند سازی به صورت نامه کتبی از امور اداری
بررسی آسانسور های مجموعه تحت پوشش مستند سازی به صورت نصب برچسب و نامه کتبی از امور اداری
بررسی صندلی و میز کارکنان و ارباب رجوع مستند سازی به صورت صورتجلسه کمیته HSE مجموعه
کارت بهداشت نیروهی خدماتی که با مواد غذایی در ارتباط هستند مستند سازی به صورت کپی کارت بهداشت
انجام معاینات دوره ای سلامت شغلی کارکنان واحدهای تحت پوشش  

شاخص

چک لیست آزمایشگاه آب شهرستان بروجن

جواب بازرسنظر دفتر HSEسوالمحل بازرسی
1تعداد کارمندان
مطلوبرفع نقصفضاي كار به لحاظ ارگونومي به نحوي طراحي شده باشند كه باعث خستگي مفرط افراد در حين كار نگردد.ارگونومی
مطلوبرفع نقصايجاد سيستم اتوماسيون در آزمايشگاه براي جلوگيري از حركات تكراري الزامي است.ارگونومی
مطلوبرفع نقصبراي جلوگيري از عوارض ارگونوميك بايد مواد - امكانات - ابزار آلات و تجهيزات به نحو مناسب در دسترس باشند.ارگونومی
مطلوبرفع نقصابزار آلات معيوب و غير استاندارد نبايد مورد استفاده قرار گيرند.ارگونومی
مطلوبرفع نقصصفحات نمايشگر بايد هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگي قابل تنظيم باشند.ارگونومی
مطلوبرفع نقصاز صندلی هايی كه مطابق اصول ارگونوميك طراحي شده استفاده گردد.ارگونومی
توضیحات بازرس HSE: ارگونومیارگونومی
مطلوبرفع نقصآیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصآیا ساختمان بیمه شده است؟ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق ندارددر صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصاتاق ها و محل كار آزمايشگاهي، بايد حداقل 3 متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي مفيد بايد براي هر نفر از 12 متر مكعب كمتر نباشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدر فضای آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قرار دادن اشياء و محصولات نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دستگاه بايد فضاي كافي براي انجام آزمايش، نظافت و در صورت لزوم اصلاحات و تعميرات منظور شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصكف اتاق ها و قسمت هايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاري از حفره و سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش بي تناسب مجاري، پيچ و مهره و لوله، دريچه يا برجستگي و هرگونه مانعي كه ممكن است موجب گير كردن و يا لغزيدن اشخاص شود، باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصكف، ديوار و سقف آزمايشگاه و انبار بايد قابل شست‌و‌شو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات بايد كف داراي شيب كافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضلاب هدايت گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصجنس لوله هاي فاضلاب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسيد ها و بازها باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصديوار اتاق هاي آزمايشگاهي بايد حداقل از كف تا ارتفاع 60/1 متر قابل شست‌و شو بوده و از نفوذ آب و رطوبت جلوگيري كند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدر احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقليمي مد نظر قرار گيرد و از مصالح نسوز و ضد حريق استفاده شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصبراي هر اتاق حداقل دو در خروجي تعبيه شود و درها به طرف بيرو ن اتاق باز شده و به طور اتوماتيك بسته گردد، بدون منفذ باشد و در هنگام كار كاركنان قفل نگردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصتهويه محل كار در هر حالت بايد طوري باشد كه كاركنان آزمايشگاه هميشه هواي سالم تنفس نمايند و همواره آلاينده هاي شيميايي به طور موثر به خارج از محيط هدايت شساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصشرايط جوي و نور در انبار و آزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعاليت و مواد آن بوده و مجهز به روشنايي اضطراري باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصپلكان، نردبان و نرده‌هاي حفاظتي در ساختمان آزمايشگاه و انبار مي بايست براساس آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار احداث گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدستگاه‌هاي شست‌و‌شوي خودكار اضطراري براي چشم، دست و بدن بايد در دسترس كاركنان قرارگيرد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدرهاي آزمايشگاه و انبار بايد داراي قفل و كليد مجزا بوده و فقط افراد صلاحيت دار مجاز به ورود باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدر هر آزمايشگاه و انبار بايد لوازم اعلام و اطفاي حريق سيار و ثابت متناسب با نوع كار نصب گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصلوازم آتش نشاني و كمك هاي اوليه در محل ‌هاي مناسب، مشخص و در دسترس كاركنان نصب گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصكليه آزمايشگاه‌ها بايد داراي وسايل و تجهيزات كافي جهت پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي بوده ودر تمام ساعات شبانه روز، اشخاصي كه از آموزش لازم برخوردار بوده و به طريقه صحيح كاربرد وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا مي‌باشند، در آزمايشگاه حضور يابند. ضمناً كاركنان آزمايشگاه نيز بايد آموزش‌هاي لازم اطفاي حريق را ديده باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدر واحدهايي كه مركز آتش نشاني و اورژانس وجود دارد آزمايشگاه و انبار بايد وسيله ارتباطي مانند يك تلفن اضطراري مستقيم با مركز مزبور را در اختيار داشته باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصنصب يك نقشه يا طرح (Floor Plan) در آزمايشگاه كه به طور واضح و آشكار شامل موارد زير باشد، ضروري است: نقشه فيزيكي اتاق، راهروها و مسيرهاي ورودي و خروجي. ابعاد اتاق ها، محل ورود و خروج‌هاي اضطراري محل تجهيزات و لوازم ايمني و آتش نشاني و جعبه كمك هاي اوليه‌، تلفن اضطراري و ... ، محل تهويه‌، سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي محل نگهداري مواد شيميايي و خطرناك.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصشبكه هاي تأسيساتي آزمايشگاه شامل آب، گاز، فاضلاب و برق به شكلي طراحي شده باشند كه داراي بالاترين ضريب ايمني باشند. ضمناً نقشه‌هاي تأسيساتي مربوطه در محل مناسبي نگهداري شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصسيم كشي برق حتي الامكان ساده و كليه سيم‌هاي برق به طور مناسب عايق و در كانال قرار گرفته و تعقيب مسير آن آسان و داراي نقشه باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدر كليه آزمايشگاه ها بايد رختكن و سرويس بهداشتي در محل مناسب وجود داشته باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصمحل خوردن و آشاميدن بايد خارج از محيط آزمايشگاه باشد .ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي مناسب از فضاي اداري تفكيك شده باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصتجهيزات محافظت از تابش اشعه خورشيد بايد در قسمت خارجي پنجره نصب گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصاگر آزمايشگاه داراي پنجره‌هايي است كه باز مي‌شوند يا داراي ساير منافذ مي‌باشد، بايد براي جلوگيري از نفوذ آب، گردوغبار و ساير عوامل جوي ، مجهز به حفاظي مناسب بوده و لبه پنجره‌ها نيز دراي شيب مناسب باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصكف، ديوار و سقف آزمايشگاه بايد قابل شست‌وشو بوده و الزاماً بدون زاويه و در مقابل مواد شيميايي و ضد عفوني كننده ها مقاوم باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدرها بايد داراي سطوحي صاف، غير جاذب، قابل شست‌و‌شو و مقاوم در برابر مواد شيميايي باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصميزهاي كار آزمايشگاهي بايد از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز به شير خلاء ، شيرگاز، شير هوا، شير آب (سرد و گرم)، فاضلاب و پريزبرق ايمن باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصسطوح ميز كار آزمايشگاهي بايد قابل شست‌وشو، يكپارچه و مقاوم به مواد شيميايي و حرارت باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصشست‌وشوي روپوش‌هاي آزمايشگاهي بايد در محل كار انجام گيرد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصآزمايشگاه بيولوژيك بايد مجهز به سيستم شستشوي اتوماتيك دست باشد ونزديك در خروجي آزمايشگاه تعبيه گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهاي مواد شيميايي بايد از مصالح نسوز و مقاوم ساخته شود و انبار جداگانه‌اي به مواد شيميايي قابل اشتعال و انفجار اختصاص يابد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصآزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهيزات تهويه عمومي و در صورت لزوم تهويه موضعي ضد جرقه باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصانبار آزمايشگاه بايد كمترين در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شيشه مات و مقاوم در برابر شكستگي استفاده شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصكف انبار بايست صاف و بالاتر از سطح زمين اطراف آن بوده و لغزنده نباشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصانبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان، مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالي به يكديگر جلوگيري به عمل آيد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصقفسه بندي و نحوه چيدمان بايد به گونه اي باشد كه فضاي مناسب جهت دسترسي آسان و حمل و نقل ايمن فراهم گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصسيستم الكتريكي مي‌بايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سيستم اتصال به زمين باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصمحل استقرار كاركنان انبار بايد در محلي مناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انبار باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
توضیحات بازرس HSE: ساختمان و انبار آزمايشگاهساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصهنگام کار با تجهیزات گرما زا و اجسام داغ باید همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در برابر گرما استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصبرای کار طولانی مدت در محیط های سرد باید از پوشش های مناسب و گرم استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدر کار با تجهیزات سرمازا و اجسام سرد همواره می بایست از دستکش های عایق به منظور حفاظت از دستها و بازوها استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصهنگام کار با نیتروژن مایع همواره از پوشش های حفاظتی از قبیل دستکش ، حفاظ و چکمه مناسب استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصبه منظور پیشگیری از صدمات ناشی از سرما ، درهای ورود و خروج سردخانه ها باید به اهرمهایی که از داخل قابلیت باز شدن دارند مجهز شوند.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصکلیه تجهیزات سرمازا و سردخانه ها باید به سیستم های هشدار دهنده دستی واتوماتیک مجهز باشند.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصبه منظور کار در محیط هایی که سرو صدای بالاتر از حد مجاز دارند باید از گوش های مناسب حفاظتی استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدستگاه هایی که سر و صدای زیادی ایجاد می کنند همواره باید توسط عایق صوتی مناسب مهار گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصتنظیم ، نگهداری و سرویس مستمر دستگاه ها به منظور جلوگیری از تشدید سر و صدا در محیط الزامی است.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصتجهیزات و لوازمی که به سیستم خلاء متصل هستند برای جلوگیری از پرتاب شدن باید به نحو صحیح مهر گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدر آزمایشگاه هایی که با مواد رادیواکتیو کار می کنند رعایت کلیه موازین و مقررات انتشار یافته از سوی سازمان انرژی اتمی ایران ضروری می باشد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصکلیه افرادی که به نوعی در معرض تشعشعات زیان آور میباشند باید همواره به وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع اشعه و فیلم بج مجهز گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصجهت کاهش مواجهه با موارد رادیواکتیو در آزمایشگاه ها باید از تکنیکهای علمی و عملی مناسب استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصانبارداری ، حمل و نقل و دفع ضایعات مواد رادیواکتیو باید ایمن بوده و از بروز هرگونه انتشار جلوگیری گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدر محل هایی که از مواد رادیواکتیو استفاده می گرددنصب علائم هشدار دهنده الزامی است.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصانبارداری ، حمل و نقل و دفع ضایعات موارد رادیواکتیو باید ایمن بوده و از بروز هرگونه انتشار جلوگیری گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدر محل هایی که از مواد رادیواکتیو استفاده می گردد نصب علائم هشدار دهنده الزامی است.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصبه هنگام استفاده از لیزر ، باید از وسایل حفاظتی چشم و پوست متناسب با نوع لیزر و انرژی آن استفاده شود.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدسترسی به آزمایشگاه ها مخصوصاً در زمان کار با لیزر باید محدود گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدر هنگام کار با لیزر بایستی برای کلیه خطرات الکتریکی ، انفجار ، اتش سوزی ، خطرات ناشی از کار با گازهای فشرده ، مایعات برودتی ، فیوم های سمی و موارد رادیواکتیویته تدابیری اتخاذ گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصبازدید از اجزاء مختلف دستگاه ها از جمله میکرو ویو به لحاظ حصول اطمینان از نظر عدم نشتی الزامی است.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصهنگام کار در محیط آزمایشگاه باید حتماً لامپ UV خاموش باشد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصکلیه تجهیزات برقی سیار و ثابت باید به نحو مناسب به سیستم اتصال به زمین مجهز گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصکلیه ادوات و ابزار انتقال برق نظیر کابل ها و اتصالات مربوطه باید سالم و پوشش عایق داشته باشد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصحتی الامکان سعی شود از سیم های رابط برای انتقال برق استفاده نگردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصتجهیزات معیوب با علائم هشدار دهنده مشخص گردیده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدر محیط های مرطوب به جز و وسایل الکتریکی ضد آب استفاده از دیگر وسایل الکتریکی ممنوع می باشد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدر محل هایی که احتمال وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از ادوات برقی ضد جرقه الزامی است.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصکلیه تابلو های برق باید در محل مناسب استقرار یافته و مجهز به کفپوش عایق در پیرامون آن باشد و در مواقع اضطراری فقط توسط افراد ذیصلاح کنترل گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدر آتش سوزی های ناشی از برق فقط از دی اکسید کربن (CO2) و یا خاموش کننده های شیمیایی خشک استفاده گرددخطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصسیلندرهای گاز اعم از پر یا خالی باید در محل مناسب وبه حالت عموی با استفاده از تسمه ، زنجیر یا بست به طور ایمن مهار گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصبه هنگام جابجایی سیلندرهای گاز باید رگلاتور از شیر جدا شده و توسط درپوش محافظت گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصبرای حمل سیلندرهای گاز باید از چرخ دستی های مناسب استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصرنگ بدنه سیلندر گاز بایستی بر اساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلی آن بوده و برچسب شناسایی نوع گاز روی آن نصب گردد.خطرات فيزيكی
توضیحات بازرس HSE: خطرات فيزيكیخطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصكليه مواد شيميایی بايد برچسب های اطلاعاتی لازم را داشته باشند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصاطلاعات ايمني مواد (MSDS) براي كليه مواد شيميايي بايد در دسترس باشد.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصجابجايي و حمل و نقل مواد شيميايي بايد مطابق با دستور العمل ها انجام گيرد.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصاز انباشتن مواد شيميايي مازاد در آزمايشگاه خودداري شود.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصظروف مواد شيميايي بايد در مكان هايي نگهداري گردد كه احتمال برخور افراد با آن ها وجود نداشته باشد.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصمواد شيميايي بايد دور از منابع حرارت و نور مستقيم خورشيد قرار گيرند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصاز قفسه بندي هاي ضد زنگ و مقاوم به مواد شيميايي با لبه هاي حفاظتي و قدرت تحمل بار كافي با اتصالات مناسب استفاده گردد.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصمواد قابل اشتعال و خورنده بايد در كابينت هاي مخصوص ضد اشتعال و خوردگي و مجهز به سيستم تهويه مناسب و دور از مواد اكسيد كننده نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصاسيدهاي اكسيد كننده بايد از اسيدهاي آلي جداگانه نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصاسيد ها بايد جدا از قلياها - سيانيدها و سولفيدها نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصقلياها بايد در جاي خشك نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصمواد واكنش پذير بايد دور از حرارت - ضربه و اصطكاك نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصگازهای فشرده اكسيد كننده و غير اكسيد كننده به طور مجزا نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصمواد سمي در محل هاي مناسب و با تهويه موضعي نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصمواد جامد غير فرار و غير واكنش پذير در كابينت ها يا فقسه هاي باز لبه دار نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصمايعات يا مواد خطرناك نبايد در قفسه هايي كه بالاتر از سطح چشم هستند، نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصجهت برخورد با ريختگي هاي شيميايي بايد دستور العمل خاصي وجود داشته و لوازم و تجهيزات لازم شامل پوشش هاي حفاظتي چشم - پوست و سيستم تنفسي - دستكش مقاوم به مواد شيميايي - ماده جاذب يا خنثي كننده - كيسه پلاستيكي و جاروب و خاك انداز مناسب موجود باشد.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصپسماندهاي حلال هاي شيميايي بايد مطابق دستور العمل ها تفكيك و در ظروف مناسب و مقاوم به نشت و داراي برچسب مواد شيميايي جمع آوري شده و دور از حرارت - جرقه - شعله و نور مستقيم خورشيد و در محلي با تهويه مناسب نگهداري گردند.خطرات شيميایی
توضیحات بازرس HSE: خطرات شيمياییخطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصمحل آزمایشگاه بیولوژیک باید دور از سایر آزمایشگاه ها و فضای اداری باشد.خطرات بیولوژیک
مطلوبرفع نقصتردد افراد ذیصلاح به آزمایشگاه های بیولوژیک ممنوع می باشد.خطرات بیولوژیک
مطلوبرفع نقصاز علائم هشداردهنده مناسب استفاده گردد.خطرات بیولوژیک
مطلوبرفع نقصدستگاه های ضدعفونی کننده نظیر اتوکلاو باید در نزدیکترین محل دسترسی آزمایشگاه قرار گیرند.خطرات بیولوژیک
مطلوبرفع نقصاستفاده از هودهای بیولوژیک برای کنترل عملیاتی که به نحوی ذرات معلق ایجاد می نمایند ضروری بوده وباید به طور مستمر سرویس گردند.خطرات بیولوژیک
مطلوبرفع نقصجهت جلوگیری از انتشار وکنترل آلودگی در شرایط اضطراری، برنامه سیستماتیک تدوین شده ودر دسترس باشد.خطرات بیولوژیک
مطلوبرفع نقصبرای جلوگیری از انتشار آلودگی درمحیط ، لوله های مکنده که در رابطه با عوامل عفونی مورد استفاده قرار می گیرند باید به فیلترهای مناسب مجهز گردند.خطرات بیولوژیک
مطلوبرفع نقصدر فعالیت های بیولوژیک روپوش های آزمایشگاهی باید فقط درمحیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار گیرند.خطرات بیولوژیک
توضیحات بازرس HSE: خطرات بیولوژیکخطرات بیولوژیک
مطلوبرفع نقصقبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي بايستي افراد در خصوص بهره برداري ايمن و بهينه آموزش لازم را از طريق مراجع ذيصلاح كسب نمايند.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصنگهداري و سرويس دوره اي براي كليه تجهيزات بايد انجام گيرد.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصقبل از سرويس و تعمير بايد آلودگي زدايي دقيق از كليه دستگاه ها به عمل آيد.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصكليه دستگاه ها بايد به صورت دوره اي توسط افراد ذيصلاح كاليبره گردند.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصكليه تجهيزات گرمازاي آزمايشگاهي بايد مجهز به ترموستات - فيوزهاي پشتيبان - در موارد لزوم درهاي قفل شونده و همچنين عايق حرارتي مناسب باشند.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصكليه سيستم هاي حرارت زايي كه در روند كاري توليد گاز مي نمايند بايد جهت تخليه گازهاي ايجاد شده مجهز به سيستم تهويه مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگيرند.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصانواع سانتريفوژها و مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و حلال هاي آلي بايد زير هود مناسب قرارگيرند.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصكليه دستگاههاي گرمازا بايد در مكان مقاوم به حرارت و دور از تجهيزات حساس به حرارت قرار گيرند.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصقفل ،فشار سنج و دماسنج اتوكلاو بايد روزانه كنترل شود واز قرار دادن مواد شيميايي و آتش زا در آن خودداري گردد.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصمحل استقرار دستگاه اتوكلاو حتي المقدور توسط اتاقكي از ساير تجهيزات آزمايشگاه مجزا گرددايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصلوازم شيشه اي بايد قبل از استفاده از نظر وجود شكستگي و ترك مورد بازرسي قرار گيرند لوازم شيشه اي شكسته يا غير قابل استفاده بايد در محفظه اي مجزا و مقاوم جمع آوري شوند.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصبر روي دستگاه الكترفورز بايد علائم هشدار دهنده ويژه ولتاژ بالا نصب گردد.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصبدنه تانك الكتروفورز بايد فاقد هرگونه شكاف و نشتي باشد.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصدر صورت شكستن لوله ها در داخل سانتريفوژ بايد قسمت هاي داخلي دستگاه با روش و ابزار مناسب پاكسازي گردد.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصالزاما از لوله هاي در دار در سانتريفوژها استفاده گردد.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصهنگام به كاربردن ليوفيليزر استفاده از اتصالات O-Ring وفيلترهاي هوا براي لوله هاي خلاء بايد كنترل گردند تا معيوب نباشند. براي تعويض لوازم شيشه اي دستگاه بايد از قطعات مخصوص خلاء استفاده شود.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصانواع سانتريفوژها و مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و حلال هاي آلي بايد زير هود مناسب قرارگيرند.ايمنی تجهيزات
توضیحات بازرس HSE: ايمنی تجهيزاتايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصآیا دستشویی ها به موقع تمیز می شوند؟ (حداقل روزانه دو بار)امکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها موجود است؟امکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا در دستشویی ها چراغ های اضطراری در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها وجود دارد؟امکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا در دستشویی ها چراغ اضطراری در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا محوطه آبدار خانه تمیز می باشد؟امکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا مسئول آبدار خانه به موقع ظروف را مورد شستشو قرار می دهد؟امکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا تمهیداتی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها، در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
توضیحات بازرس HSE: امکانات بهداشتیامکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا رفلکتور لامپ ها تمیز است؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا لامپ های سوخته تعویض نشده وجود دارد؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا محوطه تاریک وجود دارد؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا پسماندهای شیمیایی یا دارویی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا پسماندهای عفونی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا پسماندهای تیز و برنده به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا پسماندهای خانگی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
توضیحات بازرس HSE: مدیریت پسماندمدیریت پسماند
شبکه جمع اوری فاضلاباز کدام گزینه برای دفع فاضلاب استفاده می گردد؟
توضیحات بازرس HSE: سیستم جمع آوری فاضلاب
توضیحات کلی بازرس

چک لیست ساختمان مرکز بهداشت و درمان شهرستان بروجن

جواب بازرسنظر دفتر HSEسوال
78تعداد کارمندان
مصداق نداردآیا تمیز و قایل خواندن هستند؟
مصداق نداردآیا مطالب مرتبا تعویض می شوند؟
مصداق نداردآیا شعار ها، و پوستر ها و پیام های ایمنی و بهداشتی در تابلو نصب می شوند؟
بلهرفع نقصآیا اشغال و خرده ریز وجود ندارد؟
بلهرفع نقصکف اطاق لغزنده، روغنی و مرطوب نمی باشد؟
بلهرفع نقصآیا پرسنل خدماتی به موقع اطاق ها را تمیز می کنند؟ (کف اطاق را طی می کشند)
بلهرفع نقصآیا مسئول ایمنی سازمان کنترل بر نحوه نظارت اتاق ها توسط پرسنل خدماتی دارد؟
بلهرفع نقصآیا تمیز و غیر مسدود می باشند؟
بلهرفع نقصآیا نظم و نظافت سالن ها به خوبی انجام می گیرد؟
بلهرفع نقصآیا سطح کف ساختمان صاف و فاقد شرایط خطرناك است که باعث لغزش و یا سقوط کارمندان و ارباب رجوع نگردد؟
بلهرفع نقصآیا راه پله ها از روشنایی مناسب برخوردار هستند؟
خیررفع نقصآیا راهروها دارای علامت خروج اضطراری می باشند؟
بلهرفع نقصآیا پرسنل خدماتی راهروها را تی می کشند و به موقع تمیز می کنند؟
خیررفع نقصآیا راه پله ها دارای ترمز پله هستند؟ (بحرانی)
خیررفع نقصآیا ساختمان راه های خروج اضطراری دارد؟
بلهرفع نقصآیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)
خیررفع نقصآیا حفاظ، حائل و وسایل مانع صدا در محیط کار وجود دارد و از کارایی مناسب برخوردار می باشند؟
خیررفع نقصآیا اسباب و وسایل ایمن می باشند؟
خیررفع نقصآیا صندلی ها دارای طراحی مناسب (ارگونومی) می باشند؟
بلهرفع نقصآیا میزها و قفسه ها دارای لبه های تیز نمی باشند؟
بلهرفع نقصآیا تجمع وسایل و تجهیزات به شکل مناسب می باشند؟
خیررفع نقصآیا نردبان ها ایمن می باشند و به خوبی نگهداری شده و جایگاه آنها محکم می باشد؟
خیررفع نقصآیا نمای شیشه ای ساختمان به گونه ای است که در صورت ریزش یا شکستن، معابر عمومی مورد تهدید قرار نگیرد؟
خیررفع نقصآیا فضاسازی لازم جهت تردد معلولین صورت پذیرفته است؟ (رمپ ویژه معلولین، باالبر، آسانسور، ویلچر و ...)
خیررفع نقصآیا دهانه ها و پرتگاه های موجود در ساختمان که احتمال سقوط اشخاص در آنها وجود دارد حفاظ گذاری شده است؟
خیررفع نقصآیا وسایل اطفای حریق به شکل مداوم کنترل می شود؟ (بحرانی)
بلهرفع نقصآیا وسایل اطفاء حریق با توجه به نوع حریق احتمالی، مناسب اطفای حریق می باشند؟ (بحرانی)
بلهرفع نقصآیا در سازمان سیستم اعلام حریق وجود دارد؟
خیررفع نقصآیا سیستم اعلام حریق کنترل شده و به خوبی کار می کند؟
بلهرفع نقصآیا وسایل روشنایی اضطراری موجود بوده و متوالیا کنترل می شوند؟ (چراغ قوه، چراغ اضطراری و ...)
بلهرفع نقصآیا تجهیزات جانبی واکنش در شرایط اضطراری در سازمان وجود دارد؟ (طناب، تبر، دیلم و ....)
بلهرفع نقصآیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)
خیررفع نقصآیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)
خیررفع نقصآیا ساختمان از نظر کاربرد، استقرار وسایل، سرویس ها و لوله کشی مناسب است و استاندارد های مربوط رعایت شده است؟
خیررفع نقصآیا بخش های زیر در ساختمان ایمن می باشند؟ (درهای چرخان، نرده های محافظ راه پله ها، شکاف ها و محل های باز موجود در کف و دیوار، آسانسورها و تجهیزات و وسایل مربوطه، نردبان ها، راه پله ها و پلکان متحرک و ...)
بلهرفع نقصآیا ساختمان سیستم اتصال به زمین (ارت) مناسبی دارد؟
خیررفع نقصآیا مقاومت چاه ارت اندازه گیری می شود و آیا از مقاومت مطلوب مطابق با استاندارد برخوردار است؟
خیررفع نقصدر صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟
بلهرفع نقصآیا ترمز اضطراری و سیستم الکترونیکیدر آسانسورها فعال بوده و به خوبی کار می کند؟
بلهرفع نقصآیا آژیر خطر و اعلام شرایط اضطراری در آسانسور به خوبی کار می کند؟
بلهرفع نقصآیا سرعت جابجایی هوا مطابق با شرایط استاندارد است؟
بلهرفع نقصآیا سیستم، عاری از منابع آلودگی (آزبست، میکروارگانیسم ها و ذرات فیوم) می باشد؟
بلهرفع نقصآیا دما و رطوبت محیط کار مناسب می باشد؟
خیررفع نقصآیا در اتاق ها دماسنج کالیبره بوده و دمای محیط کار را به درستی نشان می دهد؟
خیررفع نقصآیا در اتاق ها سرعت سنج وجود داشته و به خوبی کار می کند؟
مصداق نداردآیا فاکتورهای ذیل در مورد کلیه مواد خطرناک تعین شده است؟
مصداق نداردآیا آزمایشات لازم جهت تشخیص ماهیت حقیقی این مواد توسط مراجع ذیصلاح انجام می گیرد؟
مصداق نداردآیا نتایج این آزمایشات قابل دسترس تمامی اعضای کمیته ایمنی و بهداشت می باشد؟
مصداق نداردآیا مواد جایگزین جهت مصرف درخواست شده است؟
مصداق نداردآیا مواد خطرناک به شکل مناسب برچسب گذاری شده است؟
بلهرفع نقصآیا دستشویی ها به موقع تمیز می شوند؟ (حداقل روزانه دو بار)
بلهرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها موجود است؟
بلهرفع نقصآیا در دستشویی ها آب گرم و سرد وجود دارد؟
بلهرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها وجود دارد؟
خیررفع نقصآیا در دستشویی ها چراغ اضطراری در نظر گرفته شده است؟
بلهرفع نقصآیا محوطه آبدار خانه تمیز می باشد؟
بلهرفع نقصآیا مسئول آبدار خانه به موقع ظروف را مورد شستشو قرار می دهد؟
بلهرفع نقصآیا تمهیداتی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها، در نظر گرفته شده است؟
بلهرفع نقصآیا تشریفات ورود و خروخ به شکلی است که امنیت شخصی کامندان را در شب تامین نماید؟
خیررفع نقصآیا تمهیداتی جهت موقع اضطراری نظیر انتقال افراد و تخلیه فوری محل در هنگام آتش سوزی، زلزله و ...وجود دارد؟
خیررفع نقصآیا از ورود افراد بیگانه به سازمان خودداری می شود؟ (در صورت ورود به شیوه صحیح با آنها برخورد می شود)
بلهرفع نقصآیا بعد از پایان وقت اداری و تعطیل شدن سازمان، درب ورودی (اصلی) و درب پارکینگ قفل می شود؟
بلهرفع نقصآیا رفلکتور لامپ ها تمیز است؟
بلهرفع نقصآیا لامپ های سوخته تعویض نشده وجود ندارد؟
بلهرفع نقصدر مجموعه، محوطه تاریک وجود ندارد؟
بلهرفع نقصآیا مواد به شکل مناسب و ایمن روی هم انبار شده اند؟
خیررفع نقصآیا در راهروها و محوطه های کاری انبار موانع مزاحم رفت و آمد افراد وجود ندارد؟
بلهرفع نقصآیا تعداد سیم های اتصال به برق مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)
خیررفع نقصسیم های برق و تلفن در محل های رفت و آمد کارکنان قرار ندارد؟ (بحرانی)
خیررفع نقصآیا دستگاه ها حفاظ مناسب دارند؟
بلهرفع نقصآیا سیم های برق دارای پوشش مناسب می باشند؟
بلهرفع نقصآیا وسایل دارای قسمت های بیرون زده و تیز نمی باشد؟
بلهرفع نقصآیا چیدمان صندلی های محیط کار به خوبی انجام شده است؟
بلهرفع نقصآیا وسایل اضافی و غیر ضروری در محدوده فعالیت کارکنان وجود ندارد؟
خیررفع نقصآیا تابلوهای خروج اضطراری در ورودی طبقات نصب شده است؟
خیررفع نقصآیا تابلوی خط مشی در طبقات نصب شده و کارکنان از مفاد آن اطلاع دارند؟
خیررفع نقصآیا در داخل ساختمان سیستم پیچینگ (بلند گوی صوتی) وجود دارد؟
خیررفع نقصآیا در مواقع بروز شرایط اضطراری می توان از سیستم پیچینگ استفاده نمود؟
بلهرفع نقصآیا کارکنان بطور مستمر در محل خود می نشینند و یا در فواصل مشخصی ورزش و نرمش و استراحت می کنند؟
مهندس محمد حسن کرمی رئیس کمیته-خانم دکتر زهره شیرانی نائب رئیس کمیته-مهندس محمد صادق احمدی دبیر کمیته- اعضا :خسرو توکلی(مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای)-مریم محمدی(مدیریت کاهش خطر و بلایا شبکه)-داریوش مسعودی(مسئول ستاد)-محمد رضا کابلی(مسئول واحد مالی)-تیمور عسگری(مسئول واحد آموزش)-حسین حاتمیان (مسئول امور اداری)اعضاء كميته تخصصي
1-درب جعبه فایر باکس قفل و کلید آن در دسترس نمی باشد.2-سیستم اعلام حریق مرکزی ایراد دارد-3-فقط سیستم روشنایی مرکزی در مواقع اضطراری خود به خود روشن می شود.4-تاسیسات مورد تایید معاونت توسعه می باشد.5-در موتور خانه و آسانسور گواهی صحت عملکرد سالیانه certiflcate از شرکت های مربوطه اخذ نگردیده است.توضیحات بازرس

چک لیست مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بروجن

سوالمرکز خدمات جامع سلامت شهری سفیددشتبلوار ملت،جنب پمپ بنزینفرادنبه بلوارآزادیمرکز خدمات جامع سلامت شهر نقنهمرکز خدمات جامع سلامت روستای کنارک-کنارک بالابلداجیبلداجی خیابان شهدا جنب حسینیه قمر بنی هاشمفرادنبه- بلوارکشاورز- پایگاه بهداشتی درمانیروستای کلبیبک خانه بهداشتمرکز کنارک-خانه بهداشت روستای نصیرآبادفرادنبه روستای دهنو-خانه بهداشت دهنومرکز سلامت بلداجی 1...خانه بهداشت آقبلاغبروجن بولوار بوعلی جنب فرمانداریبروجن بلواربوعلیپایگاه حضرت سجادپایگاه بوعلیامام قیس میدان بسیجکردشامی خیابان اصلیدوراهان خانه بهداشت له درازمرکز جامع سلامت روستایی دوراهانبروجن- منطقه چغاخور - روستای آورگانپایگاه سلامت موسی بن جعفرگدارکبکگدارکبکبلوار آزادی مرکز خدمات جامع سلامت گندمانسولیجانمرکز بهداشت گلوگردگلوگرد روستای سیف اباد خانه بهداشت سیف ابادبروجن منطقه چغاخور دهستان سیبکبروجن-مرکزجامع سلامت فاطمیه(س)بروجن منطقه چغاخور - روستای دستگردخانه بهداشت سناجان ،اول روستاخانه بهداشت روستای بیژگرد -کوچه بهشتخانه بهداشت روستای معموره ،خ فردوسیپایگاه قشقایی شهر نقنهبروجن-پایگاه بهداشتی الهیهروستای کنارک،خانه بهداشت مورچگانخانه بهداشت اسلام آبادمرکز کنارک.خانه بهداشت وستگانمحل بازرسی
تعداد کارمندان۱۱26251515201061221101010413۱۲911۱۰۲۲20۲912181111461۱2عمومی در کلیه بخش ها
آیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)خیربلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهمصداق نداردمصداق نداردبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
آیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهمصداق نداردمصداق نداردبلهمصداق نداردبلهخیرخیربلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
در صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ (بحرانی)مصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردبلهمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردبلهبلهبلهمصداق نداردمصداق نداردخیرمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردبلهبلهمصداق نداردخیرمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردبلهمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردعمومی در کلیه بخش ها
آیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرخیربلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
کلیه قسمت هاي بخش داراي روشنایی مطلوب و کافی و درخشندگی مناسب می باشد؟بلهبلهبلهبلهخیرخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرخیرخیربلهبلهخیربلهبلهخیربلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
پوسترها یا پیام هاي ایمنی مناسب در قسمت هاي مختلف نصب شده است؟بلهخیربلهبلهخیربلهبلهبلهخیرخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرخیرخیربلهبلهبلهبلهبلهخیرخیرخیرخیرعمومی در کلیه بخش ها
وسایل سرمایشی و گرمایشی به طور ایمن نصب شده است؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
گرد و غبار و گاز و بخارات مواد شیمیایی در بخش موجود نمی باشد؟بلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهخیرخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهمصداق نداردبلهبلهمصداق نداردمصداق نداردبلهبلهبلهبلهمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردبلهبلهمصداق نداردمصداق نداردبلهبلهمصداق نداردخیربلهمصداق نداردعمومی در کلیه بخش ها
وسایل برقی داراي سیستم ارت می باشد؟خیرخیرخیربلهخیربلهبلهبلهخیرخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهمصداق نداردبلهخیربلهبلهبلهبلهخیرمصداق نداردخیرخیرخیرخیرخیربلهبلهخیرخیربلهعمومی در کلیه بخش ها
کلیه کلیدها و پریزها ایمن و مجهز به سیستم ارت می باشند؟خیرخیرخیربلهبلهبلهبلهبلهخیرخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهمصداق نداردبلهخیربلهبلهبلهبله