شبكه بهداشت و درمان شهرستان فارسان

اعضاء كميته تخصصي سلامت، ايمني و محيط زيست شبكه بهداشت و درمان شهرستان فارسان:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
آقای ضرغام حیدری رئيس شبكه رئيس کمیته
آقاي حافظ امینی معاونت بهداشتی نائب رئيس
آقای مهندس محمد قربانی کارشناس بهداشت حرفه ای دبير كميته
آقای مهندس کورش عباسی مسئول سلامت محیط و کار  عضو كميته
کارشناس خطر و بلایا عضو كميته
مسئول آموزش سلامت عضو كميته
آقاي افشین تیموری مسئول امور اداری عضو كميته
آقاي شاهرخ نوروزی مسئول امور مالی عضو كميته

  • مصوبات جلسه درون بخشی و برون بخشی
  • اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه
  • شاخص

اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه

مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده دفتر HSE دانشگاه برای آن مجموعه تا تاریخ 1400/12/29
اقدام اقدامات اجرایی روش مستند سازی
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از خاموش کننده های دستی مستند سازی به صورت عکس
بررسی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق و نصب سیستم های هشدار مستند سازی به صورت عکس و صورتجلسه
بررسی بیمه ساختمان مستند سازی به صورت نامه کتبی از امور اداری
بررسی آسانسور های مجموعه تحت پوشش مستند سازی به صورت نصب برچسب و نامه کتبی از امور اداری
بررسی صندلی و میز کارکنان و ارباب رجوع مستند سازی به صورت صورتجلسه کمیته HSE مجموعه
کارت بهداشت نیروهی خدماتی که با مواد غذایی در ارتباط هستند مستند سازی به صورت کپی کارت بهداشت
انجام معاینات دوره ای سلامت شغلی کارکنان واحدهای تحت پوشش  

شاخص

چک لیست آزمایشگاه آب و مرکزی شهرستان فارسان

سوالآزمایشگاه آب شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارسانآزمایشگاه مرکزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارسانمحل بازرسی
تعداد کارمندان110
فضاي كار به لحاظ ارگونومي به نحوي طراحي شده باشند كه باعث خستگي مفرط افراد در حين كار نگردد.نامطلوبنامطلوبارگونومی
ايجاد سيستم اتوماسيون در آزمايشگاه براي جلوگيري از حركات تكراري الزامي است.مطلوبمطلوبارگونومی
براي جلوگيري از عوارض ارگونوميك بايد مواد - امكانات - ابزار آلات و تجهيزات به نحو مناسب در دسترس باشند.مطلوبنامطلوبارگونومی
ابزار آلات معيوب و غير استاندارد نبايد مورد استفاده قرار گيرند.مطلوبنامطلوبارگونومی
صفحات نمايشگر بايد هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگي قابل تنظيم باشند.مطلوبمطلوبارگونومی
از صندلی هايی كه مطابق اصول ارگونوميك طراحي شده استفاده گردد.نامطلوبنامطلوبارگونومی
توضیحات بازرس HSE: ارگونومیصندلی ارگونومیک نداردمحل پذیرش بیمار توسط جداکننده باشیشه و ام دی اف انجام شده که میزها و افرادی که پشت میز و رایانه قرار میگیرند مطلوب نیست صندلی ها ارگونومی در انها رعایت نشده و رایانه موازی صورت نیست.حرکات تکراری بیش از حد است برای نمونه گیر و بیار در یک راستا قرار ندارن و مجبور به خم و راست شدن تکراری میباشد پشت میز میکروسکوپ و دستگاههای همچون سی بی سی در یک راستا نیستنارگونومی
آیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟مطلوبمطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
آیا ساختمان بیمه شده است؟مطلوبمطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
در صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟مصداق نداردمصداق نداردساختمان و انبار آزمايشگاه
اتاق ها و محل كار آزمايشگاهي، بايد حداقل 3 متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي مفيد بايد براي هر نفر از 12 متر مكعب كمتر نباشد.نامطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
در فضای آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قرار دادن اشياء و محصولات نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دستگاه بايد فضاي كافي براي انجام آزمايش، نظافت و در صورت لزوم اصلاحات و تعميرات منظور شود.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
كف اتاق ها و قسمت هايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاري از حفره و سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش بي تناسب مجاري، پيچ و مهره و لوله، دريچه يا برجستگي و هرگونه مانعي كه ممكن است موجب گير كردن و يا لغزيدن اشخاص شود، باشد.مطلوبمطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
كف، ديوار و سقف آزمايشگاه و انبار بايد قابل شست‌و‌شو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات بايد كف داراي شيب كافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضلاب هدايت گردد.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
جنس لوله هاي فاضلاب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسيد ها و بازها باشد.مطلوبمطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
ديوار اتاق هاي آزمايشگاهي بايد حداقل از كف تا ارتفاع 60/1 متر قابل شست‌و شو بوده و از نفوذ آب و رطوبت جلوگيري كند.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
در احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقليمي مد نظر قرار گيرد و از مصالح نسوز و ضد حريق استفاده شود.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
براي هر اتاق حداقل دو در خروجي تعبيه شود و درها به طرف بيرو ن اتاق باز شده و به طور اتوماتيك بسته گردد، بدون منفذ باشد و در هنگام كار كاركنان قفل نگردد.نامطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
تهويه محل كار در هر حالت بايد طوري باشد كه كاركنان آزمايشگاه هميشه هواي سالم تنفس نمايند و همواره آلاينده هاي شيميايي به طور موثر به خارج از محيط هدايت شمطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
شرايط جوي و نور در انبار و آزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعاليت و مواد آن بوده و مجهز به روشنايي اضطراري باشند.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
پلكان، نردبان و نرده‌هاي حفاظتي در ساختمان آزمايشگاه و انبار مي بايست براساس آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار احداث گردد.مطلوبمصداق نداردساختمان و انبار آزمايشگاه
دستگاه‌هاي شست‌و‌شوي خودكار اضطراري براي چشم، دست و بدن بايد در دسترس كاركنان قرارگيرد.نامطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
درهاي آزمايشگاه و انبار بايد داراي قفل و كليد مجزا بوده و فقط افراد صلاحيت دار مجاز به ورود باشند.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
در هر آزمايشگاه و انبار بايد لوازم اعلام و اطفاي حريق سيار و ثابت متناسب با نوع كار نصب گردد.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
لوازم آتش نشاني و كمك هاي اوليه در محل ‌هاي مناسب، مشخص و در دسترس كاركنان نصب گردد.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
كليه آزمايشگاه‌ها بايد داراي وسايل و تجهيزات كافي جهت پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي بوده ودر تمام ساعات شبانه روز، اشخاصي كه از آموزش لازم برخوردار بوده و به طريقه صحيح كاربرد وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا مي‌باشند، در آزمايشگاه حضور يابند. ضمناً كاركنان آزمايشگاه نيز بايد آموزش‌هاي لازم اطفاي حريق را ديده باشند.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
در واحدهايي كه مركز آتش نشاني و اورژانس وجود دارد آزمايشگاه و انبار بايد وسيله ارتباطي مانند يك تلفن اضطراري مستقيم با مركز مزبور را در اختيار داشته باشند.مطلوبمطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
نصب يك نقشه يا طرح (Floor Plan) در آزمايشگاه كه به طور واضح و آشكار شامل موارد زير باشد، ضروري است: نقشه فيزيكي اتاق، راهروها و مسيرهاي ورودي و خروجي. ابعاد اتاق ها، محل ورود و خروج‌هاي اضطراري محل تجهيزات و لوازم ايمني و آتش نشاني و جعبه كمك هاي اوليه‌، تلفن اضطراري و ... ، محل تهويه‌، سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي محل نگهداري مواد شيميايي و خطرناك.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
شبكه هاي تأسيساتي آزمايشگاه شامل آب، گاز، فاضلاب و برق به شكلي طراحي شده باشند كه داراي بالاترين ضريب ايمني باشند. ضمناً نقشه‌هاي تأسيساتي مربوطه در محل مناسبي نگهداري شود.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
سيم كشي برق حتي الامكان ساده و كليه سيم‌هاي برق به طور مناسب عايق و در كانال قرار گرفته و تعقيب مسير آن آسان و داراي نقشه باشد.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
در كليه آزمايشگاه ها بايد رختكن و سرويس بهداشتي در محل مناسب وجود داشته باشد.نامطلوبمطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
محل خوردن و آشاميدن بايد خارج از محيط آزمايشگاه باشد .مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
ساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي مناسب از فضاي اداري تفكيك شده باشد.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
تجهيزات محافظت از تابش اشعه خورشيد بايد در قسمت خارجي پنجره نصب گردد.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
اگر آزمايشگاه داراي پنجره‌هايي است كه باز مي‌شوند يا داراي ساير منافذ مي‌باشد، بايد براي جلوگيري از نفوذ آب، گردوغبار و ساير عوامل جوي ، مجهز به حفاظي مناسب بوده و لبه پنجره‌ها نيز دراي شيب مناسب باشد.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
كف، ديوار و سقف آزمايشگاه بايد قابل شست‌وشو بوده و الزاماً بدون زاويه و در مقابل مواد شيميايي و ضد عفوني كننده ها مقاوم باشد.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
درها بايد داراي سطوحي صاف، غير جاذب، قابل شست‌و‌شو و مقاوم در برابر مواد شيميايي باشند.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
ميزهاي كار آزمايشگاهي بايد از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز به شير خلاء ، شيرگاز، شير هوا، شير آب (سرد و گرم)، فاضلاب و پريزبرق ايمن باشند.نامطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
سطوح ميز كار آزمايشگاهي بايد قابل شست‌وشو، يكپارچه و مقاوم به مواد شيميايي و حرارت باشند.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
شست‌وشوي روپوش‌هاي آزمايشگاهي بايد در محل كار انجام گيرد.نامطلوبمطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
آزمايشگاه بيولوژيك بايد مجهز به سيستم شستشوي اتوماتيك دست باشد ونزديك در خروجي آزمايشگاه تعبيه گردد.نامطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
ساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهاي مواد شيميايي بايد از مصالح نسوز و مقاوم ساخته شود و انبار جداگانه‌اي به مواد شيميايي قابل اشتعال و انفجار اختصاص يابد.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
آزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهيزات تهويه عمومي و در صورت لزوم تهويه موضعي ضد جرقه باشد.نامطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
انبار آزمايشگاه بايد كمترين در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شيشه مات و مقاوم در برابر شكستگي استفاده شود.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
كف انبار بايست صاف و بالاتر از سطح زمين اطراف آن بوده و لغزنده نباشد.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
انبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان، مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالي به يكديگر جلوگيري به عمل آيد.نامطلوبمطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
قفسه بندي و نحوه چيدمان بايد به گونه اي باشد كه فضاي مناسب جهت دسترسي آسان و حمل و نقل ايمن فراهم گردد.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
سيستم الكتريكي مي‌بايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سيستم اتصال به زمين باشد.نامطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
محل استقرار كاركنان انبار بايد در محلي مناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انبار باشد.مطلوبنامطلوبساختمان و انبار آزمايشگاه
توضیحات بازرس HSE: ساختمان و انبار آزمايشگاهساختمان ازمایشگاه فدیمی بوده وتوسط خیر ساخته شده و شرایط یک ازمایشگاه مطلوب را دارا نیست از لحاظ فضا کوچک و جوابگوی کارکنان و ارباب رجوع را نمیدهد. از لحاظ ایمنی در حد خیلی پایینی قرار دارد .نیروی کار به اندازه کافی و متخصص وجود ندارد دستگاهها قدیمی هستن و دوش خودکار دستشویی پایی و سنسوری وجود ندارد و نیاز به یک بازنگری کلی دارد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
هنگام کار با تجهیزات گرما زا و اجسام داغ باید همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در برابر گرما استفاده گردد.نامطلوبنامطلوبخطرات فيزيكی
برای کار طولانی مدت در محیط های سرد باید از پوشش های مناسب و گرم استفاده گردد.مطلوبنامطلوبخطرات فيزيكی
در کار با تجهیزات سرمازا و اجسام سرد همواره می بایست از دستکش های عایق به منظور حفاظت از دستها و بازوها استفاده گردد.مطلوبنامطلوبخطرات فيزيكی
هنگام کار با نیتروژن مایع همواره از پوشش های حفاظتی از قبیل دستکش ، حفاظ و چکمه مناسب استفاده گردد.مطلوبنامطلوبخطرات فيزيكی
به منظور پیشگیری از صدمات ناشی از سرما ، درهای ورود و خروج سردخانه ها باید به اهرمهایی که از داخل قابلیت باز شدن دارند مجهز شوند.نامطلوبنامطلوبخطرات فيزيكی
کلیه تجهیزات سرمازا و سردخانه ها باید به سیستم های هشدار دهنده دستی واتوماتیک مجهز باشند.مطلوبنامطلوبخطرات فيزيكی
به منظور کار در محیط هایی که سرو صدای بالاتر از حد مجاز دارند باید از گوش های مناسب حفاظتی استفاده گردد.مصداق نداردنامطلوبخطرات فيزيكی
دستگاه هایی که سر و صدای زیادی ایجاد می کنند همواره باید توسط عایق صوتی مناسب مهار گردند.مصداق نداردنامطلوبخطرات فيزيكی
تنظیم ، نگهداری و سرویس مستمر دستگاه ها به منظور جلوگیری از تشدید سر و صدا در محیط الزامی است.مطلوبنامطلوبخطرات فيزيكی
تجهیزات و لوازمی که به سیستم خلاء متصل هستند برای جلوگیری از پرتاب شدن باید به نحو صحیح مهر گردند.مصداق نداردمطلوبخطرات فيزيكی
در آزمایشگاه هایی که با مواد رادیواکتیو کار می کنند رعایت کلیه موازین و مقررات انتشار یافته از سوی سازمان انرژی اتمی ایران ضروری می باشد.مصداق نداردمصداق نداردخطرات فيزيكی
کلیه افرادی که به نوعی در معرض تشعشعات زیان آور میباشند باید همواره به وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع اشعه و فیلم بج مجهز گردند.مصداق نداردمصداق نداردخطرات فيزيكی
جهت کاهش مواجهه با موارد رادیواکتیو در آزمایشگاه ها باید از تکنیکهای علمی و عملی مناسب استفاده گردد.مصداق نداردمصداق نداردخطرات فيزيكی
انبارداری ، حمل و نقل و دفع ضایعات مواد رادیواکتیو باید ایمن بوده و از بروز هرگونه انتشار جلوگیری گردد.مصداق نداردمصداق نداردخطرات فيزيكی
در محل هایی که از مواد رادیواکتیو استفاده می گرددنصب علائم هشدار دهنده الزامی است.مصداق نداردمصداق نداردخطرات فيزيكی
انبارداری ، حمل و نقل و دفع ضایعات موارد رادیواکتیو باید ایمن بوده و از بروز هرگونه انتشار جلوگیری گردد.مصداق نداردمصداق نداردخطرات فيزيكی
در محل هایی که از مواد رادیواکتیو استفاده می گردد نصب علائم هشدار دهنده الزامی است.مصداق نداردمصداق نداردخطرات فيزيكی
به هنگام استفاده از لیزر ، باید از وسایل حفاظتی چشم و پوست متناسب با نوع لیزر و انرژی آن استفاده شود.مصداق نداردمصداق نداردخطرات فيزيكی
دسترسی به آزمایشگاه ها مخصوصاً در زمان کار با لیزر باید محدود گردد.مصداق نداردمصداق نداردخطرات فيزيكی
در هنگام کار با لیزر بایستی برای کلیه خطرات الکتریکی ، انفجار ، اتش سوزی ، خطرات ناشی از کار با گازهای فشرده ، مایعات برودتی ، فیوم های سمی و موارد رادیواکتیویته تدابیری اتخاذ گردد.مصداق نداردمصداق نداردخطرات فيزيكی
بازدید از اجزاء مختلف دستگاه ها از جمله میکرو ویو به لحاظ حصول اطمینان از نظر عدم نشتی الزامی است.مصداق نداردمصداق نداردخطرات فيزيكی
هنگام کار در محیط آزمایشگاه باید حتماً لامپ UV خاموش باشد.مصداق نداردمطلوبخطرات فيزيكی
کلیه تجهیزات برقی سیار و ثابت باید به نحو مناسب به سیستم اتصال به زمین مجهز گردند.مصداق نداردنامطلوبخطرات فيزيكی
کلیه ادوات و ابزار انتقال برق نظیر کابل ها و اتصالات مربوطه باید سالم و پوشش عایق داشته باشد.مطلوبنامطلوبخطرات فيزيكی
حتی الامکان سعی شود از سیم های رابط برای انتقال برق استفاده نگردد.مطلوبنامطلوبخطرات فيزيكی
تجهیزات معیوب با علائم هشدار دهنده مشخص گردیده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود.مطلوبمطلوبخطرات فيزيكی
در محیط های مرطوب به جز و وسایل الکتریکی ضد آب استفاده از دیگر وسایل الکتریکی ممنوع می باشد.مطلوبمصداق نداردخطرات فيزيكی
در محل هایی که احتمال وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از ادوات برقی ضد جرقه الزامی است.مطلوبمطلوبخطرات فيزيكی
کلیه تابلو های برق باید در محل مناسب استقرار یافته و مجهز به کفپوش عایق در پیرامون آن باشد و در مواقع اضطراری فقط توسط افراد ذیصلاح کنترل گردد.مطلوبنامطلوبخطرات فيزيكی
در آتش سوزی های ناشی از برق فقط از دی اکسید کربن (CO2) و یا خاموش کننده های شیمیایی خشک استفاده گرددمطلوبمطلوبخطرات فيزيكی
سیلندرهای گاز اعم از پر یا خالی باید در محل مناسب وبه حالت عموی با استفاده از تسمه ، زنجیر یا بست به طور ایمن مهار گردند.مصداق نداردمطلوبخطرات فيزيكی
به هنگام جابجایی سیلندرهای گاز باید رگلاتور از شیر جدا شده و توسط درپوش محافظت گردند.مصداق نداردمطلوبخطرات فيزيكی
برای حمل سیلندرهای گاز باید از چرخ دستی های مناسب استفاده گردد.مصداق نداردمطلوبخطرات فيزيكی
رنگ بدنه سیلندر گاز بایستی بر اساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلی آن بوده و برچسب شناسایی نوع گاز روی آن نصب گردد.مصداق نداردمطلوبخطرات فيزيكی
توضیحات بازرس HSE: خطرات فيزيكیخطر ریختن خون وفراوردهای خونی و ادرار و مدفوع به سر وصورت وبدن عدم وجود دستگاه تهویه مناسب جهت بخارات وگازها عدم وجود دستگاه دوش اتوماتیک و نبود انبار استاندار د و جدا از ساختمان و دارای فضا و قفسه های مناسب.کمبود نیروی متخصص به اندازه کافی و یا سرایدار مختص ازمایشگاه.خطرات فيزيكی
كليه مواد شيميایی بايد برچسب های اطلاعاتی لازم را داشته باشند.مطلوبنامطلوبخطرات شيميایی
اطلاعات ايمني مواد (MSDS) براي كليه مواد شيميايي بايد در دسترس باشد.مطلوبنامطلوبخطرات شيميایی
جابجايي و حمل و نقل مواد شيميايي بايد مطابق با دستور العمل ها انجام گيرد.مطلوبنامطلوبخطرات شيميایی
از انباشتن مواد شيميايي مازاد در آزمايشگاه خودداري شود.مطلوبنامطلوبخطرات شيميایی
ظروف مواد شيميايي بايد در مكان هايي نگهداري گردد كه احتمال برخور افراد با آن ها وجود نداشته باشد.مطلوبنامطلوبخطرات شيميایی
مواد شيميايي بايد دور از منابع حرارت و نور مستقيم خورشيد قرار گيرند.مطلوبمطلوبخطرات شيميایی
از قفسه بندي هاي ضد زنگ و مقاوم به مواد شيميايي با لبه هاي حفاظتي و قدرت تحمل بار كافي با اتصالات مناسب استفاده گردد.مطلوبنامطلوبخطرات شيميایی
مواد قابل اشتعال و خورنده بايد در كابينت هاي مخصوص ضد اشتعال و خوردگي و مجهز به سيستم تهويه مناسب و دور از مواد اكسيد كننده نگهداري گردند.مطلوبنامطلوبخطرات شيميایی
اسيدهاي اكسيد كننده بايد از اسيدهاي آلي جداگانه نگهداري گردند.مصداق نداردنامطلوبخطرات شيميایی
اسيد ها بايد جدا از قلياها - سيانيدها و سولفيدها نگهداري شوند.مصداق نداردنامطلوبخطرات شيميایی
قلياها بايد در جاي خشك نگهداري گردند.مصداق نداردمطلوبخطرات شيميایی
مواد واكنش پذير بايد دور از حرارت - ضربه و اصطكاك نگهداري شوند.مصداق نداردمطلوبخطرات شيميایی
گازهای فشرده اكسيد كننده و غير اكسيد كننده به طور مجزا نگهداري شوند.مصداق نداردمصداق نداردخطرات شيميایی
مواد سمي در محل هاي مناسب و با تهويه موضعي نگهداري شوند.مصداق نداردنامطلوبخطرات شيميایی
مواد جامد غير فرار و غير واكنش پذير در كابينت ها يا فقسه هاي باز لبه دار نگهداري گردند.مصداق نداردمطلوبخطرات شيميایی
مايعات يا مواد خطرناك نبايد در قفسه هايي كه بالاتر از سطح چشم هستند، نگهداري شوند.مصداق نداردنامطلوبخطرات شيميایی
جهت برخورد با ريختگي هاي شيميايي بايد دستور العمل خاصي وجود داشته و لوازم و تجهيزات لازم شامل پوشش هاي حفاظتي چشم - پوست و سيستم تنفسي - دستكش مقاوم به مواد شيميايي - ماده جاذب يا خنثي كننده - كيسه پلاستيكي و جاروب و خاك انداز مناسب موجود باشد.مصداق نداردنامطلوبخطرات شيميایی
پسماندهاي حلال هاي شيميايي بايد مطابق دستور العمل ها تفكيك و در ظروف مناسب و مقاوم به نشت و داراي برچسب مواد شيميايي جمع آوري شده و دور از حرارت - جرقه - شعله و نور مستقيم خورشيد و در محلي با تهويه مناسب نگهداري گردند.مطلوبنامطلوبخطرات شيميایی
توضیحات بازرس HSE: خطرات شيميایینبود برچسب گذاری شیمیایی و عدم اختصاصینیروی بهداشت حرفهای در این بخش .حداقل هفته ای یک روز.تعبیه انبار استاندارد و مجزاخطرات شيميایی
محل آزمایشگاه بیولوژیک باید دور از سایر آزمایشگاه ها و فضای اداری باشد.مصداق نداردنامطلوبخطرات بیولوژیک
تردد افراد ذیصلاح به آزمایشگاه های بیولوژیک ممنوع می باشد.مصداق نداردنامطلوبخطرات بیولوژیک
از علائم هشداردهنده مناسب استفاده گردد.مطلوبمطلوبخطرات بیولوژیک
دستگاه های ضدعفونی کننده نظیر اتوکلاو باید در نزدیکترین محل دسترسی آزمایشگاه قرار گیرند.مطلوبنامطلوبخطرات بیولوژیک
استفاده از هودهای بیولوژیک برای کنترل عملیاتی که به نحوی ذرات معلق ایجاد می نمایند ضروری بوده وباید به طور مستمر سرویس گردند.مصداق نداردنامطلوبخطرات بیولوژیک
جهت جلوگیری از انتشار وکنترل آلودگی در شرایط اضطراری، برنامه سیستماتیک تدوین شده ودر دسترس باشد.مطلوبنامطلوبخطرات بیولوژیک
برای جلوگیری از انتشار آلودگی درمحیط ، لوله های مکنده که در رابطه با عوامل عفونی مورد استفاده قرار می گیرند باید به فیلترهای مناسب مجهز گردند.مطلوبنامطلوبخطرات بیولوژیک
در فعالیت های بیولوژیک روپوش های آزمایشگاهی باید فقط درمحیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار گیرند.مصداق نداردمطلوبخطرات بیولوژیک
توضیحات بازرس HSE: خطرات بیولوژیکخطرات بیولوژیک
قبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي بايستي افراد در خصوص بهره برداري ايمن و بهينه آموزش لازم را از طريق مراجع ذيصلاح كسب نمايند.مطلوبمطلوبايمنی تجهيزات
نگهداري و سرويس دوره اي براي كليه تجهيزات بايد انجام گيرد.مطلوبنامطلوبايمنی تجهيزات
قبل از سرويس و تعمير بايد آلودگي زدايي دقيق از كليه دستگاه ها به عمل آيد.مصداق نداردنامطلوبايمنی تجهيزات
كليه دستگاه ها بايد به صورت دوره اي توسط افراد ذيصلاح كاليبره گردند.مصداق نداردنامطلوبايمنی تجهيزات
كليه تجهيزات گرمازاي آزمايشگاهي بايد مجهز به ترموستات - فيوزهاي پشتيبان - در موارد لزوم درهاي قفل شونده و همچنين عايق حرارتي مناسب باشند.مصداق نداردنامطلوبايمنی تجهيزات
كليه سيستم هاي حرارت زايي كه در روند كاري توليد گاز مي نمايند بايد جهت تخليه گازهاي ايجاد شده مجهز به سيستم تهويه مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگيرند.مصداق نداردنامطلوبايمنی تجهيزات
انواع سانتريفوژها و مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و حلال هاي آلي بايد زير هود مناسب قرارگيرند.مصداق نداردنامطلوبايمنی تجهيزات
كليه دستگاههاي گرمازا بايد در مكان مقاوم به حرارت و دور از تجهيزات حساس به حرارت قرار گيرند.مطلوبنامطلوبايمنی تجهيزات
قفل ،فشار سنج و دماسنج اتوكلاو بايد روزانه كنترل شود واز قرار دادن مواد شيميايي و آتش زا در آن خودداري گردد.مطلوبمطلوبايمنی تجهيزات
محل استقرار دستگاه اتوكلاو حتي المقدور توسط اتاقكي از ساير تجهيزات آزمايشگاه مجزا گرددمطلوبنامطلوبايمنی تجهيزات
لوازم شيشه اي بايد قبل از استفاده از نظر وجود شكستگي و ترك مورد بازرسي قرار گيرند لوازم شيشه اي شكسته يا غير قابل استفاده بايد در محفظه اي مجزا و مقاوم جمع آوري شوند.مطلوبمطلوبايمنی تجهيزات
بر روي دستگاه الكترفورز بايد علائم هشدار دهنده ويژه ولتاژ بالا نصب گردد.مصداق نداردمطلوبايمنی تجهيزات
بدنه تانك الكتروفورز بايد فاقد هرگونه شكاف و نشتي باشد.مصداق نداردمطلوبايمنی تجهيزات
در صورت شكستن لوله ها در داخل سانتريفوژ بايد قسمت هاي داخلي دستگاه با روش و ابزار مناسب پاكسازي گردد.مصداق نداردمطلوبايمنی تجهيزات
الزاما از لوله هاي در دار در سانتريفوژها استفاده گردد.مصداق نداردمطلوبايمنی تجهيزات
هنگام به كاربردن ليوفيليزر استفاده از اتصالات O-Ring وفيلترهاي هوا براي لوله هاي خلاء بايد كنترل گردند تا معيوب نباشند. براي تعويض لوازم شيشه اي دستگاه بايد از قطعات مخصوص خلاء استفاده شود.مصداق نداردنامطلوبايمنی تجهيزات
انواع سانتريفوژها و مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و حلال هاي آلي بايد زير هود مناسب قرارگيرند.مصداق نداردمطلوبايمنی تجهيزات
توضیحات بازرس HSE: ايمنی تجهيزاتايمنی تجهيزات
آیا دستشویی ها به موقع تمیز می شوند؟ (حداقل روزانه دو بار)مطلوبمطلوبامکانات بهداشتی
آیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها موجود است؟مطلوبمطلوبامکانات بهداشتی
آیا در دستشویی ها چراغ های اضطراری در نظر گرفته شده است؟مصداق نداردنامطلوبامکانات بهداشتی
آیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها وجود دارد؟مطلوبمطلوبامکانات بهداشتی
آیا در دستشویی ها چراغ اضطراری در نظر گرفته شده است؟مطلوبنامطلوبامکانات بهداشتی
آیا محوطه آبدار خانه تمیز می باشد؟مطلوبمطلوبامکانات بهداشتی
آیا مسئول آبدار خانه به موقع ظروف را مورد شستشو قرار می دهد؟مطلوبمطلوبامکانات بهداشتی
آیا تمهیداتی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها، در نظر گرفته شده است؟مطلوبنامطلوبامکانات بهداشتی
توضیحات بازرس HSE: امکانات بهداشتیامکانات بهداشتی
آیا رفلکتور لامپ ها تمیز است؟مطلوبنامطلوبمدیریت پسماند
آیا لامپ های سوخته تعویض نشده وجود دارد؟مطلوبنامطلوبمدیریت پسماند
آیا محوطه تاریک وجود دارد؟مطلوبنامطلوبمدیریت پسماند
آیا پسماندهای شیمیایی یا دارویی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مطلوبمطلوبمدیریت پسماند
آیا پسماندهای عفونی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مطلوبمطلوبمدیریت پسماند
آیا پسماندهای تیز و برنده به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مطلوبمطلوبمدیریت پسماند
آیا پسماندهای خانگی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مطلوبمطلوبمدیریت پسماند
توضیحات بازرس HSE: مدیریت پسماندمدیریت پسماند
از کدام گزینه برای دفع فاضلاب استفاده می گردد؟شبکه جمع اوری فاضلابشبکه جمع اوری فاضلاب
توضیحات بازرس HSE: سیستم جمع آوری فاضلاب
توضیحات کلی بازرساصول ایمنی در این ساختمان رعایت نشده استساختمان قدیمی میباشد و نیاز به بازسازی دارد .فضای ازمایشگاه با جمعیت تحت پوشش سازگار نیست .کمبود نیروی متخصص.کمبود تجهیزات بهداشتی و ایمنی و دستگاههای مدرن و به روز.استفاده از کارشناسان بهداشت حرفه ای در ازمایشگاه حداقل هفته ای یک روز در اختیار گذاشتن لوازم حفاظت فردی مناسب جهت کارکنان.عدم اتاقک مخصوص نگه داری پسماند. و انبار مناسب حهت مواد شیمیایی.اتاق استراحت و غذاخوری.استفاده از ابزار ورزشی به مدت 20 دقیقه در روز و استراحت دادن به بدن و چشمها از لحاظ ارگونومی

چک لیست ساختمان مرکز بهداشت و درمان شهرستان فارسان

جواب بازرسنظر دفتر HSEسوالمحل بازرسی
42تعداد کارمندان
بلهرفع نقصآیا تمیز و قایل خواندن هستند؟تابلو اعلانات و علائم ویژه
بلهرفع نقصآیا مطالب مرتبا تعویض می شوند؟تابلو اعلانات و علائم ویژه
بلهرفع نقصآیا شعار ها، و پوستر ها و پیام های ایمنی و بهداشتی در تابلو نصب می شوند؟تابلو اعلانات و علائم ویژه
خیررفع نقصآیا اشغال و خرده ریز وجود ندارد؟کف اطاق ها
خیررفع نقصکف اطاق لغزنده، روغنی و مرطوب نمی باشد؟کف اطاق ها
بلهرفع نقصآیا پرسنل خدماتی به موقع اطاق ها را تمیز می کنند؟ (کف اطاق را طی می کشند)کف اطاق ها
بلهرفع نقصآیا مسئول ایمنی سازمان کنترل بر نحوه نظارت اتاق ها توسط پرسنل خدماتی دارد؟کف اطاق ها
بلهرفع نقصآیا تمیز و غیر مسدود می باشند؟راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا نظم و نظافت سالن ها به خوبی انجام می گیرد؟راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا سطح کف ساختمان صاف و فاقد شرایط خطرناك است که باعث لغزش و یا سقوط کارمندان و ارباب رجوع نگردد؟راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا راه پله ها از روشنایی مناسب برخوردار هستند؟راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا راهروها دارای علامت خروج اضطراری می باشند؟راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا پرسنل خدماتی راهروها را تی می کشند و به موقع تمیز می کنند؟راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا راه پله ها دارای ترمز پله هستند؟ (بحرانی)راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا ساختمان راه های خروج اضطراری دارد؟راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا حفاظ، حائل و وسایل مانع صدا در محیط کار وجود دارد و از کارایی مناسب برخوردار می باشند؟ساختمان
خیررفع نقصآیا اسباب و وسایل ایمن می باشند؟ساختمان
خیررفع نقصآیا صندلی ها دارای طراحی مناسب (ارگونومی) می باشند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا میزها و قفسه ها دارای لبه های تیز نمی باشند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا تجمع وسایل و تجهیزات به شکل مناسب می باشند؟ساختمان
خیررفع نقصآیا نردبان ها ایمن می باشند و به خوبی نگهداری شده و جایگاه آنها محکم می باشد؟ساختمان
مصداق نداردآیا نمای شیشه ای ساختمان به گونه ای است که در صورت ریزش یا شکستن، معابر عمومی مورد تهدید قرار نگیرد؟ساختمان
خیررفع نقصآیا فضاسازی لازم جهت تردد معلولین صورت پذیرفته است؟ (رمپ ویژه معلولین، باالبر، آسانسور، ویلچر و ...)ساختمان
خیررفع نقصآیا دهانه ها و پرتگاه های موجود در ساختمان که احتمال سقوط اشخاص در آنها وجود دارد حفاظ گذاری شده است؟ساختمان
خیررفع نقصآیا وسایل اطفای حریق به شکل مداوم کنترل می شود؟ (بحرانی)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
خیررفع نقصآیا وسایل اطفاء حریق با توجه به نوع حریق احتمالی، مناسب اطفای حریق می باشند؟ (بحرانی)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
خیررفع نقصآیا در سازمان سیستم اعلام حریق وجود دارد؟وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
خیررفع نقصآیا سیستم اعلام حریق کنترل شده و به خوبی کار می کند؟وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
خیررفع نقصآیا وسایل روشنایی اضطراری موجود بوده و متوالیا کنترل می شوند؟ (چراغ قوه، چراغ اضطراری و ...)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
بلهرفع نقصآیا تجهیزات جانبی واکنش در شرایط اضطراری در سازمان وجود دارد؟ (طناب، تبر، دیلم و ....)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
بلهرفع نقصآیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)ساختمان
بلهرفع نقصآیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)ساختمان
خیررفع نقصآیا ساختمان از نظر کاربرد، استقرار وسایل، سرویس ها و لوله کشی مناسب است و استاندارد های مربوط رعایت شده است؟ساختمان
خیررفع نقصآیا بخش های زیر در ساختمان ایمن می باشند؟ (درهای چرخان، نرده های محافظ راه پله ها، شکاف ها و محل های باز موجود در کف و دیوار، آسانسورها و تجهیزات و وسایل مربوطه، نردبان ها، راه پله ها و پلکان متحرک و ...)ساختمان
بلهرفع نقصآیا ساختمان سیستم اتصال به زمین (ارت) مناسبی دارد؟ساختمان
خیررفع نقصآیا مقاومت چاه ارت اندازه گیری می شود و آیا از مقاومت مطلوب مطابق با استاندارد برخوردار است؟ساختمان
مصداق ندارددر صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ساختمان
مصداق نداردآیا ترمز اضطراری و سیستم الکترونیکیدر آسانسورها فعال بوده و به خوبی کار می کند؟ساختمان
مصداق نداردآیا آژیر خطر و اعلام شرایط اضطراری در آسانسور به خوبی کار می کند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا سرعت جابجایی هوا مطابق با شرایط استاندارد است؟سیستم جابجایی هوا
بلهرفع نقصآیا سیستم، عاری از منابع آلودگی (آزبست، میکروارگانیسم ها و ذرات فیوم) می باشد؟سیستم جابجایی هوا
خیررفع نقصآیا دما و رطوبت محیط کار مناسب می باشد؟سیستم جابجایی هوا
خیررفع نقصآیا در اتاق ها دماسنج کالیبره بوده و دمای محیط کار را به درستی نشان می دهد؟سیستم جابجایی هوا
خیررفع نقصآیا در اتاق ها سرعت سنج وجود داشته و به خوبی کار می کند؟سیستم جابجایی هوا
مصداق نداردآیا فاکتورهای ذیل در مورد کلیه مواد خطرناک تعین شده است؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا آزمایشات لازم جهت تشخیص ماهیت حقیقی این مواد توسط مراجع ذیصلاح انجام می گیرد؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا نتایج این آزمایشات قابل دسترس تمامی اعضای کمیته ایمنی و بهداشت می باشد؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا مواد جایگزین جهت مصرف درخواست شده است؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا مواد خطرناک به شکل مناسب برچسب گذاری شده است؟مواد خطرناک
بلهرفع نقصآیا دستشویی ها به موقع تمیز می شوند؟ (حداقل روزانه دو بار)امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها موجود است؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا در دستشویی ها آب گرم و سرد وجود دارد؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها وجود دارد؟امکانات بهداشتی
خیررفع نقصآیا در دستشویی ها چراغ اضطراری در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
خیررفع نقصآیا محوطه آبدار خانه تمیز می باشد؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا مسئول آبدار خانه به موقع ظروف را مورد شستشو قرار می دهد؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا تمهیداتی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها، در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
خیررفع نقصآیا تشریفات ورود و خروخ به شکلی است که امنیت شخصی کامندان را در شب تامین نماید؟تدابیر ایمنی
خیررفع نقصآیا تمهیداتی جهت موقع اضطراری نظیر انتقال افراد و تخلیه فوری محل در هنگام آتش سوزی، زلزله و ...وجود دارد؟تدابیر ایمنی
بلهرفع نقصآیا از ورود افراد بیگانه به سازمان خودداری می شود؟ (در صورت ورود به شیوه صحیح با آنها برخورد می شود)تدابیر ایمنی
بلهرفع نقصآیا بعد از پایان وقت اداری و تعطیل شدن سازمان، درب ورودی (اصلی) و درب پارکینگ قفل می شود؟تدابیر ایمنی
خیررفع نقصآیا رفلکتور لامپ ها تمیز است؟روشنایی
بلهرفع نقصآیا لامپ های سوخته تعویض نشده وجود ندارد؟روشنایی
خیررفع نقصدر مجموعه، محوطه تاریک وجود ندارد؟روشنایی
مصداق نداردآیا مواد به شکل مناسب و ایمن روی هم انبار شده اند؟انبار مواد
بلهرفع نقصآیا در راهروها و محوطه های کاری انبار موانع مزاحم رفت و آمد افراد وجود ندارد؟انبار مواد
خیررفع نقصآیا تعداد سیم های اتصال به برق مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)شرایط عمومی
خیررفع نقصسیم های برق و تلفن در محل های رفت و آمد کارکنان قرار ندارد؟ (بحرانی)شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا دستگاه ها حفاظ مناسب دارند؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا سیم های برق دارای پوشش مناسب می باشند؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا وسایل دارای قسمت های بیرون زده و تیز نمی باشد؟شرایط عمومی
خیررفع نقصآیا چیدمان صندلی های محیط کار به خوبی انجام شده است؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا وسایل اضافی و غیر ضروری در محدوده فعالیت کارکنان وجود ندارد؟شرایط عمومی
خیررفع نقصآیا تابلوهای خروج اضطراری در ورودی طبقات نصب شده است؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا تابلوی خط مشی در طبقات نصب شده و کارکنان از مفاد آن اطلاع دارند؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا در داخل ساختمان سیستم پیچینگ (بلند گوی صوتی) وجود دارد؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا در مواقع بروز شرایط اضطراری می توان از سیستم پیچینگ استفاده نمود؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا کارکنان بطور مستمر در محل خود می نشینند و یا در فواصل مشخصی ورزش و نرمش و استراحت می کنند؟شرایط عمومی
ضرغام حیدری ریاست کمیته حافظ امینی عضو کمیته کورش عباسی عضو کمیته و مسئول سلامت محیط وکار افشین تیموری عضو کمیته و مسئول اموراداری خانم طاهره جعفری مسئول امور ازمایشگاهها محمد قربانی کارشناس hse شاهرخ نوروزی حسابدار عضوکمیتهاعضاء كميته تخصصي
ساختمان شبکه بهداشت فارسان درسال 1367 تاسیس شده و شرایط مطلوبی از لحاظ سیستم سرمایش و گرمایشی .دیوارها.نور وروشنایی.پنجره های غیراستاندارد.راه پله های ناایمن.کف ساختمان درمواقع زمستان لیز هست واحتمال زمین خوردن هست.لوله کشی اب و گرمایشی از زیر زمین بوده و دچارپوسیدگی هست که جدیدا کار لوله کشی گرمایشی روکار درحال انجام است برودت از کولر ابی استفاده میشود وهدر رفت انرژی و گرما و سرما زیاد است.رفع نقصتوضیحات بازرس

چک لیست مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان فارسان

آدرس مرکز بهداشتی و درمانفارسان خیابان مفتح روبروی اداره آموزش و پرورشفارسان-خیابان شهید رجایی پایین تراز بانک سپه شعبه بازار-مرکزخدمات جامع شماره 2 فارسانکران خیابان شهید داودی کوچه درمانگاهده چشمه خیابان رسالت جنب پست بانکچلیچه خیابان اصلیباباحیدر خیابان اصلیفیل آباد خیابان اصلیعیسی آباد خیابان اصلیگوجان خیابان اصلیپردنجان خیابان اصلیخانه بهداشت ده چشمه خیابان اصلی روبه روی درمانگاهجونقان جنب ترمینالخانه بهداشت گوجانخانه بهداشت کران خیابان اصلی جنب مدرسه سکینهخانه بهداشت عیسی آبادخانه بهداشت فیل آبادخانه بهداشت شریف آبادخانه بهداشت چلیچهخانه بهداشت راستابخانه بهداشت هیرگانخانه بهداشت گوشهخانه بهداشت امیدآباد سرابخانه بهداشت پردنجانخانه بهداشت سپیدانهخانه بهداشت کوانکمرکز شبانه روزی باباحیدرجونقان -ورودی شهر -سمت راست پشت فروشگاه افق کورش
تعداد کارمندان2391315172612121619222222222222222228عمومی در کلیه بخش ها
آیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)بلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
آیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
در صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ (بحرانی)مصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردخیرمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردبلهمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردبلهمصداق نداردمصداق نداردعمومی در کلیه بخش ها
آیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)خیرخیرخیرخیرخیربلهبلهخیرخیربلهخیربلهبلهخیربلهخیربلهخیرخیربلهخیربلهخیربلهخیربلهخیرعمومی در کلیه بخش ها
کلیه قسمت هاي بخش داراي روشنایی مطلوب و کافی و درخشندگی مناسب می باشد؟خیرخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
پوسترها یا پیام هاي ایمنی مناسب در قسمت هاي مختلف نصب شده است؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرخیربلهخیربلهخیربلهبلهخیربلهخیربلهخیربلهخیربلهعمومی در کلیه بخش ها
وسایل سرمایشی و گرمایشی به طور ایمن نصب شده است؟بلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
گرد و غبار و گاز و بخارات مواد شیمیایی در بخش موجود نمی باشد؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهمصداق نداردبلهمصداق نداردمصداق نداردبلهمصداق نداردبلهمصداق نداردبلهبلهمصداق نداردبلهمصداق نداردبلهمصداق نداردبلهمصداق نداردبلهعمومی در کلیه بخش ها
وسایل برقی داراي سیستم ارت می باشد؟بلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
کلیه کلیدها و پریزها ایمن و مجهز به سیستم ارت می باشند؟بلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
وضعیت بخش از لحاظ سیم کشی برق مطلوب است؟ (فقدان سیم هاي لخت، حذف سیستم هاي موقتی، بسته بودن جعبه کلید برق) (بحرانی)بلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
تجهیزات ایمنی اطفاء حریق به تعداد کافی موجود است؟بلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
درب خروج اضطراری تعبیه شده است؟ (بحرانی)خیرخیرمصداق نداردخیرخیرخیرخیرخیرخیربلهخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرعمومی در کلیه بخش ها
اطلاع رسانی کافی از لحاظ خط کشی و نصب تابلو به سمت درب خروج اضطراري انجام گرفته است؟خیرخیرمصداق نداردخیربلهخیربله