نشانه های ایمنی و علائم خطرات مواد شیمیایی

افرادی که به صورت مستقیم با مواد شيميايی سروكار دارند، بايد بدانند كه چه خطرهايی از سوی مواد متوجه آنهاست و چگونه از نظر ايمنی، خود را در مقابل آنها مصون نگه دارند. بنابراین از سوی نهادهای علمی و موسسه های استاندارد توصیه هایی برای نحوه کار با این مواد، نحوه نگه داری و حمل و نقل، خطرات و اثرات سوء این مواد ارائه شده است. كارخانه‌های توليد‌كننده‌ی مواد شيميايی ملزم به درج نشانه‌های استاندارد جهت ارائه اطلاعات ایمنی و علائم خطرات مواد شیمیایی بر روی ظرف­ های محتوی مواد شيميايی هستند.

نشانه های ایمنی و علائم خطرات مواد شیمیایی:

سازمان ایمنی و سلامت (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) مقرر کرده است تا تمام سازندگان و فروشندگان مواد شیمیایی برگه اطلاعات ایمنی (Material Safety Data Sheet) برای مواد شیمیایی را تهیه کنند. اطلاعات MSDS باید در جای مناسبی و مکانی که با مواد شیمیایی سروکار دارند نگه داری شده و تمام اوقات در دسترس افراد قرار داشته باشد. جدول توصیفی برچسب گذاری خطرات (Risk, R) و ایمنی (Safety, S) مواد شیمیایی در ادامه آورده شده است. این اطلاعات جهت آگاه شدن از خطرات کار با مواد شیمیایی و رعایت نکات ایمنی است.

اغلب به جای نوشتن خواص خطرناک یک ماده بر روی برچسب آن، از نشانه ها و علایم استفاده می شود. برخی نشانه ها همراه با توصیف آنها را نشان می دهد.

توجه کنید که بر اساس قوانین بهداشت ایمنی و محیط زیست (Health, Safety, Environment, HSE) اطلاعات ایمنی و علائم خطرات مواد شیمیایی باید در تمامی آزمایشگاه ها یا کارخانه هایی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند در دسترس باشد به نحوی که:

  • اطمینان حاصل کنید که همه کارکنان و بازدیدکنندگان از وجود مواد شیمیایی مضر آگاه هستند.
  • اطمینان حاصل کنید که همه افراد و کاکنان با نمادهای اطلاعات ایمنی و علائم خطرات مواد شیمیایی و معنی آنها آشنا هستند.
  • این نمادهاباید با یک پوشش پلاستیکی سخت در جایی قابل رویت و در دسترس قرار دهید.