دانلود نرم افزار برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی به زبان فارسی

MSDS Pro نرم افزار تخصصی و جامع شیمی شامل برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی به زبان فارسی همراه با قابلیت سرچ و جستجو و دارای 16 اطلاعات و داده های شیمیایی مختلف می باشد. این نرم افزار دارای 680 ماده شیمیایی است که اطلاعات کامل هر ماده به زبان فارسی و جامع بیان شده است

توانایی و قابلیت های نرم افزار MSDS Pro

 • شماره اختصاصي ماده شيميايی
 • كد مربوط به حمل و نقل ماده شيميايی
 • شماره ثبت اثرات سمي ماده شيميايی
 • غلظت فوراً خطرناك ماده شيميايی
 • تبديل واحدها مورد نياز
 • نام هاي تجاري مشابه ماده شيميايي مربوطه
 • روش هاي اندازه گيري پيشنهاد شده براي ماده شيميايي توسط دو سازمان NIOSH و OSHA
 • حدود تماس شغلي پيشنهاد شده براي ماده شيميايي توسط دو سازمان NIOSH و OSHA
 • رسپيراتورهای پيشنهاد شده براي ماده شيميايي توسط دو سازمان NIOSH و OSHA
 • مشخصات و خواص فيزيكي و شيميايي ماده شيميايی
 • مواد ناسازگار و واكنش پذير با ماده شيميايی ذكر شده
 • اقدامات بهداشتی در برابر ماده شيميايی
 • حفاظت فردي مورد نياز در برابر ماده شيميايی
 • كمك هاي اوليه مرتبط با ماده شيميايی
 • راه هاي تماس و ورود ماده شيميايی به بدن انسان
 • نشانه ها و اعضای مورد هجوم در بدن انسان

برای دانلود MSDS Pro نرم افزار برگه اطلاعات ایمنی مواد به زبان فارسی روی لینک دانلود فایل کلیک کنید

نرم افزار برگه اطلاعات ایمنی