راهنمای بهداشت شغلی: ويژه پیشگیری از بیماری کووید 19 در محیط کار

بیماری‌های عفونی نوپدید، به تدریج تبدیل به حقایقی می‌شوند که انتظار داریم در فواصل زمانی کوتاه تر در جوامع انسانی بروز کنند. بی توجهی و تجاوز ما به محیط زیست به تغییرات آب و هوایی، آلودگی‌های محیطی و کوچک شدن حریم حیات وحش انجامیده است. شرایطی که با نزدیک تر کردن هر روزه انسان و حیات وحش، ما را مجبور به همزیستی با این گروه بزرگ از جانداران می کند. این پدیده از یکسو و افزایش تراکم جمعیت انسانی از سوی دیگر، شرایط را برای بروز عوامل عفونی بیماری‌زایی که پیش‌تر مختص حیات وحش بود، فراهم کرده است.

تجربه سال‌های اخیر (2003 – MERS 2012-2013, SARS 2002) و پاندمی اخیر (COVID-19, 2019-2020) که همگی از حیوانات وحشی منشأ گرفته‌اند و نیز، چالش اقتصاد، سلامت و ساختارهای بهداشتی، همگی ثابت کرد که بشر باید همواره آماده شرایط اضطراریِ ناشی از عفونت‌های نوپدید باشد.

کتاب حاضر، حاصل زحمات بی وقفه همکاران ما در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار است. تلاشی که از همان روز ورود ویروس بیماری کووید – ۱۹ به کشور آغاز شد و اکنون (کمتر از یک ماه از ورود ویروس به کشور) به ثمر نشسته است. به همکارانم برای جمع‌آوری جدیدترین یافته‌های علمی و خلق این اثر ارزشمند و جامع خداقوت و تبریک می‌گویم؛ آن هم زمانی که جامعۀ جهانی هنوز درگیر گسترش پاندمی تقریبا در تمامی کشورها و شناخت عامل آن است و درحالیکه شناخت ما از بیماری و رفتار آن در حال تکمیل است. این اثر گامی بسیار بزرگ و به موقع، در انجام وظیفه ای است که برعهده ما متولیان سلامت جامعه گذاشته شده است.

ضمن سپاس از همکاران عزیزم در تهیۀ این اثر جامع و ارزشمند و ابراز اطمینان از بهره مندی خوانندگان گرامی از محتوای این اثر در جهت پیشگیری از انتقال این بیماری واگیردار در محیط کار، آرزوی بهبود شرایط محیط کار و ارتقای سامت کارگران و کارمندان عزیز کشورمان را دارم.