کارگاه آموزشی HSE در بیمارستان سینا جونقان برگزار شد.

دکتر مهربان صادقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه افزود: در راستای استقرار سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، کارگاه آموزشی HSE با حضور ریاست محترم بیمارستان سینا جونقان جناب آقای دکتر ابراهیم حیدری و اعضای کمیته تخصصی HSE این بیمارستان برگزار شد.

در این گارگاه آموزشی مهندس یاسر جلیل پور و مهندس محمد رسول اسدی در خصوص آشنایی با کلیات و اهداف، آئین نامه های اجرای، برنامه عملیاتی، خط مشی HSE، سامانه HSE و پورتال دانشگاهی جهت استقرار HSE-MS مطالب لازم را ارائه نمودند.