کارگاه ۳ روزه مدیریت ریسک (Risk Management ) برگزار گردید.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه افزود: کارگاه ۳ روزه مدیریت ریسک به همت دفتر مدیریت HSE دانشگاه از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ جهت کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای و دبیران کمیته های تخصصی HSE شبکه های بهداشت و درمان، بیمارستان ها، معاونت ها و پژوهشکدهای علوم پایه سلامت دانشگاه برگزار گردید.

دکتر صادقی خاطر نشان کردند که ، این کارگاه ۳ روزه به منظور توانمند سازی کارشناسان جهت شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های سازمانی در حوزه ایمنی،بهداشت و محیط زیست در کلیه واحدهای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار گردید.

دکتر صادقی ضمن تببین اهداف و چشم انداز واحد HSE دانشگاه به جایگاه و اهمیت بسیار بالای این حوزه در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اشاره کردند و افزودند: تاسیس و راه اندازی واحد HSE در دانشگاه نقش کلیدی در راستای حفاظت از نیروی کار به عنوان محور اصلی توسعه پایدار در برابر حوادث و بیماری های شغلی،افزایش انگیزه کاری و صیانت از محیط زیست و همچنین حفظ منابع مادی ،تجهیزات و سرمایه سازمان ایفا خواهد کرد.

دکتر صادقی افزود: در این کارگاه ، مباحث آموزشی مربوط به مدیریت ریسک های سازمانی ، چالش های حقوقی در حوزه HSE و رویکرد مرکز سلامت محیط و کار نسبت به HSE توسط اساتید مدعو ارائه گردید.