سرپرست HSE دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد، مهندس یاسر جلیل پور به سمت سرپرست HSE دانشگاه منصوب شد.
در متن این حکم انتصاب خطاب به مهندس جلیل پور آمده است، با عنایت به تجربیات، تعهد و تخصص جنابعالی ، به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست HSE دانشگاه منصوب می گردید. امید است با توکل به خداوند و تکیه بر توانمندی و برنامه ریزی دقیق و تعامل با تمامی واحدهای ستادی و محیطی در جهت پیشبرد اهداف سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه موفق و موید باشید . اهم انتظارات اینجانب از جنابعالی به شرح زیر می باشد:
۱) سیاستگزاری و ابلاغ استراتژی های لازم جهت استقرار، نگهداری و توسعه نظام مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست دانشگاه
۲) تهیه برنامه مناسب جهت نظارت و ارزیابی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE دانشگاه بر طبق استانداردهای مصوب
۳) مدیریت جلسات و پیگیری و اجرای مصوبات شورای HSE دانشگاه
۴) مستند سازی کلیه گزارشات و صورتجلسات شورا ،کارگروه و کمیته های تخصصی HSE دانشگاه
۵) شناسایی، دستیابی و تبعیت از قوانین، الزامات و مقررات ملی و بین المللی HSE و پاسخگویی نسبت به اجرای بهینه و صحیح آنها
۶) حفاظت و استفاده بهینه و پایدار از منابع و انرژی و به حداقل رساندن اتلاف منابع
۷) آموزش و ارتقاء سطح فرهنگ HSE و تدارک فضای ارتباطی مناسب و سازنده بین معاونین، مدیران، کارکنان، پیمانکاران و ذینفعان
۸) ارتقاء سطح مشارکت معاونین، مدیران، کارکنان، پیمانکاران و سایر طرف های ذینفع دانشگاه و زیر مجموعه در موضوعات HSE
۹) مدیریت دانش با تبیین برنامه های پژوهشی، آموزشی و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و متناسب با الزامات مدیریت HSE
۱۰) بهبود مستمر سیستم مدیریت HSE
۱۱) ارتقاء سطح سلامت، ایمنی و محیط زیست کلیه محیط ¬های اداری، بهداشتی ، درمانی، آزمایشگاهی و کارگاهی ، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه