خط مشی HSE دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از تصویب خط مشی HSE خبر داد.

دکتر مهربان صادقی افزود: خط مشی سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد، توسط دفتر HSE دانشگاه تهیه و تدوین و به امضاء دکتر مجید شیرانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رسید. ایشان خاطر نشان کردند که تحقق آرمان ارائه خدمات مبتنی بر توسعه پایدار، برخورداری از محیط زیست سالم و ایجاد محیط کاری ایمن برای کارکنان و استفاده بهینه و نگهداری از تجهیزات در اختیار، اقدام به پیاده سازی و اجرای نظام مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست مطابق با استانداردهای موجود و خطوط راهنمای HSE-MS به همراه تعهد مدیریت ارشد سازمان و کلیه پرسنل جهت نیل به اهداف تعریف شده از ارکان اساسی این خط مشی می باشد.

خطی مشی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه