کارگاه آموزشی HSE در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن برگزار گردید

دکتر مهربان صادقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه افزود: در راستای استقرار سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست کارگاه آموزشی HSE با حضور ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن، معاونت محترم بهداشتی و اعضای کمیته تخصصی HSE برگزار گردید. در این جلسه مهندس یاسر جلیل پور و مهندس محمد رسول اسدی در خصوص کلیات و اهداف جهت استقرار HSE-MS، آئین نامه های اجرای HSE دانشگاه، برنامه عملیاتی، خط مشی HSE، سامانه HSE و پورتال دانشگاهی مطالب لازم را ارائه نمودند.