گارگاه آموزشی HSE در مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد برگزار گردید.

دکتر مهربان صادقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه افزود: در راستای استقرار سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، کارگاه آموزشی HSE با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان شهرکردآقای دکتر رجبی، اعضای کمیته تخصصی HSE این شبکه و اعضای کمیته تخصصی HSE شبکه بهداشت و درمان شهرستان سامان برگزار شد.
در ابتدای جلسه آقای دکتر رجبی بر اهمیت و لزوم استقرار سیستم مدیریت HSE در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کردند.
در این گارگاه آموزشی مهندس یاسر جلیل پور و مهندس محمد رسول اسدی در خصوص آشنایی با کلیات و اهداف، آئین نامه های اجرای، برنامه عملیاتی، خط مشی HSE، سامانه HSE و پورتال دانشگاهی جهت استقرار HSE-MS مطالب لازم را ارائه نمودند.