کارگاه آموزشی HSE در مرکز آموزش بهورزی شهرستان فارسان برگزار گردید.

دکتر مهربان صادقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه افزود: در راستای استقرار سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، کارگاه آموزشی HSE با حضور ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارسان آقای مهندس حیدری، اعضای کمیته تخصصی HSE این شبکه و اعضای کمیته تخصصی HSE بیمارستان سیدالشهداء فارسان برگزار شد.

در این گارگاه آموزشی مهندس یاسر جلیل پور و مهندس محمد رسول اسدی در خصوص آشنایی با کلیات و اهداف، آئین نامه های اجرای، برنامه عملیاتی، خط مشی HSE، سامانه HSE و پورتال دانشگاهی جهت استقرار HSE-MS مطالب لازم را ارائه نمودند