کارگاه آموزشی HSE در مرکز آموزش بهورزی شهرستان لردگان برگزار شد.

دکتر مهربان صادقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه افزود: در راستای استقرار سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، کارگاه آموزشی HSE با حضور ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان جناب آقای دکتر فریبرز جباری فرد، ریاست محترم بیمارستان شهداء لردگان و بیمارستان شهید ارجمند مالخلیفه سرکار خانم دکتر مریم بابائیان، اعضای کمیته تخصصی HSE این شبکه و اعضای کمیته تخصصی HSE بیمارستان لردگان و مالخلیفه برگزار شد.

در این گارگاه آموزشی مهندس یاسر جلیل پور و مهندس محمد رسول اسدی در خصوص آشنایی با کلیات و اهداف، آئین نامه های اجرای، برنامه عملیاتی، خط مشی HSE، سامانه HSE و پورتال دانشگاهی جهت استقرار HSE-MS مطالب لازم را ارائه نمودند.