کارگاه آموزشی HSE در بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد برگزار شد.

دکتر مهربان صادقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه افزود: در راستای استقرار سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، کارگاه آموزشی HSE با حضور مدیر بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد جناب آقای دکتر محمود شمسی پور، اعضای کمیته تخصصی HSE این بیمارستان و اعضای کمیته تخصصی HSE بیمارستان هاجر (س) شهرکرد برگزار شد.

در این گارگاه آموزشی مهندس یاسر جلیل پور و مهندس محمد رسول اسدی در خصوص آشنایی با کلیات و اهداف، آئین نامه های اجرای، برنامه عملیاتی، خط مشی HSE، سامانه HSE و پورتال دانشگاهی جهت استقرار HSE-MS مطالب لازم را ارائه نمودند.