کارگاه آموزشی و توجیهی HSE در مجتمع پردیس رحمتیه برگزار شد.

دکتر مهربان صادقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه افزود: در راستای استقرار سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، جلسه آموزشی و توجیهی HSE با حضور معاون اداری ومالی مجتمع آموزشی رحمتیه جناب آقای دکتر مهرداد شهرانی، رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر مهدی بنی طالبی ، دکتر سعید یزدانی راد و اعضای کمیته تخصصی HSE مجتمع پردیس رحمتیه برگزار شد.

در این گارگاه مهندس یاسر جلیل پور در خصوص آشنایی با کلیات و اهداف، آئین نامه های اجرای، برنامه عملیاتی، خط مشی HSE، سامانه HSE و پورتال دانشگاهی جهت استقرار HSE-MS مطالب لازم را ارائه نمودند. همچنین جناب آقای دکتر سعید یردانی راد، مسئول امور هماهنگی HSE مجتمع رحمتیه در خصوص استقرار HSE-MS برنامه خود را تشریح نمودند.