اولین کارگروه اجرائی HSE دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.

دکتر مهربان صادقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در خصوص تببین اهداف و چشم انداز واحد HSE دانشگاه به جایگاه و اهمیت بسیار بالای این حوزه در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اشاره کردند و افزودند: تاسیس و راه اندازی واحد HSE در دانشگاه نقش کلیدی در راستای حفاظت از نیروی کار به عنوان محور اصلی توسعه پایدار در برابر حوادث و بیماری های شغلی،افزایش انگیزه کاری و صیانت از محیط زیست و همچنین حفظ منابع مادی ،تجهیزات و سرمایه سازمان ایفا خواهد کرد.

در ادامه آقای دکتر سعید یزدانی راد عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و مسئول امور هماهنگی HSE پردیس رحمتیه در خصوص استقرار سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست توضیحات خود را ادامه دادند.

سپس جناب آقای مهندس یاسر جلیل پور سرپرست دفتر HSE دانشگاه گزارش عملکرد ۶ ماهه دفتر HSE دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد را خدمت حاضرین ارائه نمودند.

در پایان جلسه در خصوص مصوبات بین حاضرین تبادل نظر شد. و مقرر شد مصوبات کارگروه در جلسه شورای HSE دانشگاه مطرح گردد.