اولین جلسه شورای HSE دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر اسفندیار حیدریان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در خصوص چشم اندار واحد HSE، حفظ منابع مادی، تجهیزات و سرمایه سازمان اشاره کردند.

سپس جناب آقای مهندس یاسر جلیل پور سرپرست دفتر HSE دانشگاه گزارش عملکرد یکساله دفتر HSE دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد را ارائه و دستور کار جلسه را قرائت کردند.

در خصوص دستور کار جلسه بین حاضرین تبادل نظر شد، و مقرر شد مصوبات شورای HSE دانشگاه جهت اجرا به واحدهای تابعه دانشگاه ابلاغ گردد.