جلسه بررسی مشکلات و نواقص HSE مراکز تحقیقاتی برگزار شد.

در راستای استقرار سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، در تاریخ 04/03/ 1401 اولین جلسه بررسی نواقص و مشکلات HSE این مراکز تحقیقاتی با حضور سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر اسفندیار حیدریان، جناب آقای دکتر حسین امینی (سرپرست محترم پژوهشکده علوم پایه سلامت دانشگاه)، سرکار خانم دکتر زهرا لری گوئینی (ریاست محترم مرکز تحقیقات گیاهان دارویی)، جناب آقای دکتر حسین تیموری (سرپرست محترم مرکز تحقیقات سلولی مولکولی)، جناب آقای دکتر کیهان قطره (ریاست محترم مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی)، جناب آقای مهندس یاسر جلیل پور (سرپرست HSE دانشگاه) و جناب آقای دکتر سعید یزدانی راد (مسئول HSE مجتمع پردیس رحمتیه دانشگاه) برگزار شد.
پس از خوش آمدگویی دکتر اسفندیار حیدریان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری به مدعوین؛ در خصوص تببین اهداف و چشم انداز واحد HSE دانشگاه، به جایگاه و اهمیت بسیار بالای این حوزه در مراکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اشاره کردند. در این جلسه مهندس یاسر جلیل پور و جناب آقای دکتر سعید یزدانی راد در خصوص نواقص و مشکلات این مراکز مطالب لازم را ارائه نمودند، در ادامه جناب آقای دکتر حسین امینی، سرپرست محترم پژوهشکده علوم پایه سلامت دانشگاه در خصوص مشکلات، نواقص و مجموعه اقدامات انجام شده توضیحات خود را دادند. سپس در پایان جلسه در خصوص مصوبات بین حاضرین تبادل نظر شد.