دومين جلسه كارگروه اجرايي HSE دانشگاه برگزار شد.

دومين جلسه كارگروه اجرايي HSE دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در تاريخ 09 / 03/ 1401ساعت 10 صبح، با حضور اعضاء كارگروه و به رياست، سرپرست معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه برگزار گرديد.

پس از خوش آمدگويي دكتر اسفنديار حيدريان سرپرست معاونت تحقيقات و فناوري به مدعوين؛ در خصوص چشم اندار واحد HSE، حفظ منابع مادي، تجهيزات و سرمايه سازمان ايراد سخن نمودند.

سپس آقاي مهندس ياسر جليل پور سرپرست دفتر HSE دانشگاه از مجموعه اقدامات انجام شده اولين كارگروه اجرايي HSE و دستور كار جلسه را قرائت كردند.

در ادامه جلسه جناب آقاي فيروز خالدي (رئيس دانشكده پرستاري بروجن)، جناب آقاي دكتر سعيد يزداني راد (مسئول هماهنگي امور HSE مجتمع آموزشي رحمتيه) و سركار خانم مهندس فاطمه حكمي (كارشناس بهداشت حرفه اي مركز آموزشي درماني هاجر (س)) گزارش ازيابي ريسك مجموعه تحت پوشش خود را ارائه نمودند.

سپس در پايان جلسه در خصوص دستور كار جلسه بين حاضرين تبادل نظر شد، و مقرر شد مصوبات كارگروه اجرايي HSE دانشگاه در شوراي HSE دانشگاه مطرح گردد.