دوره HSE ویژه پژوهشگران در آزمایشگاه ها

در راستای اجرای مواد قانونی ۸۵ و ۹۱ قانون کار، مبنی بر اهمیت و الزام آموزش موازین HSE و دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی (مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت،درمان آموزش پزشکی) در پیشگیری از حوادث، ضروریست دوره آموزشی توجیهی HSE قبل از ورود به آزمایشگاه برای کلیه پژوهشگران که فعالیت آزمایشگاهی و کارگاهی دارند، برگزار گردد.

شرکت پژوهشگران در این دوره ضروری می‌باشد و حضور در این دوره، مجوز ورود به آزمایشگاه خواهد بود.

هدف از برپایی این دوره:

افزایش آگاهی و آمادگی پژوهشگران و محققان آزمایشگاه ها در مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار و آشنایی با نکات ایمنی و بهداشت محیط کار آزمایشگاه و سایر الزامات فعالیت های آزمایشگاهی، ایمن سازی محیط و پیشگیری از حوادث شغلی در آزمایشگاه ها بود.

سرفصل این دوره آموزشی هم شامل:

  1. اصول صحیح کار با مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی
  2. آشنایی با روش های برچسب گذاری و فهرست برداری از مواد شیمیایی (MSDS)
  3. عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار آزمایشگاه
  4. وسایل حفاظت فردی و لزوم استفاده از آنها در آزمایشگاه
  5. ارگونومی در آزمایشگاه
  6. ایمنی زیستی در آزمایشگاه ها
  7. آشنایی با گروه های آتش و روش های مقابله با آن