آمادگی خانوار در برابر بلایا

جمهوری اسلامی ايران با مساحت 1،648،000 كيلومتر مربع و جمعيت بيش از ۸۰ ميليون نفر در جنوب غرب آسيا واقع شده است. در ميان 40 نوع مختلف از بلایای مشاهده شده در نقاط مختلف جهان، 31 نوع در ايران شناسايی شده است. بلایای طبيعی عمده در ايران عبارتند از: زلزله، سيل، خشکسالی، رانش زمين، بيابانزايی، جنگلزدايی و توفان. ایران در معرض انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد. در کشور، در هر سال به طور متوسط:

 • 250 مخاطره طبیعی روی می‌دهند.
 • 3000 نفر در اثر این مخاطرات کشته می‌شوند.
 • 9000 نفر دچار مصدومیت فیزیکی می‌شوند.

این در حالی است که:

 • 1/5 میلیون نفر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
 • افراد فقیر، معلولان، سالمندان، زنان باردار و کودکان، آسیب پذیرترین گروه ها در برابر بلایا هستند.
 • حدود 97 درصد ساختمان های روستایی ایران در برابر زلزله مقاوم نیستند.
 • توسعه سریع شهرنشینی باعث شده تا بسیاری از ساکنین روستاها در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن شوند که از مقاومت و آمادگی لازم برای بلایا برخوردار نیستند.
 • در توسعه شهرهای کشور مبانی کاهش خطر بالیا به درستی رعایت نمی‌شوند.
 • آمادگی خانوارهای ایرانی در برابر بلایا، به طور متوسط، تنها 8 درصد است.

هدف از برپایی این مسابقه:

افزایش آگاهی و آمادگی خانوارهای استان چهارمحال و بختیاری در مواجهه با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت

سرفصل این دوره آموزشی هم شامل:

 1. آمادگی در برابر زلزله
 2. آمادگی در برابر سیل
 3. آمادگی خانوار در برابر بلایا
 4. آمادگی در برابر حوادث ترافیکی

بعد از مطالعه این راهنما:

 • آشنایی با انواع مخاطرات
 • چگونگی مدیریت خطر بلایا
 • راهکارهای کاهش آسیب پذیری در بلایا
 • آشنایی با انواع آسیب های ناشی از مخاطره
 • میزان آمادگی خانوار خود در برابر بلایا