آشنایی با دستورالعمل ها

1) درهنگام حضور در آزمایشگاه حتما” از روپوش آزمایشگاه استفاده کنید.

2) از خوردن ، نوشیدن ، سیگار کشیدن و…در محیط آزمایشگاه جدا” پرهیز نمایید.

3) در حداکثر امکان، از کفش های جلوبسته در آزمایشگاه استفاده شود.

4) از قرار دادن کیف و وسایل شخصی در محیط آزمایشگاه جدا” پرهیز نمایید.

5) کلیه افراد در آزمایشگاه موظف به رعایت اصول ایمنی می باشند.

6) جهت استفاده از هر دستگاه و به منظور جلوگیری از هرگونه اختلال در دستگاه ها لازمست در شروع استفاده بامسئول آن هماهنگی کامل بعمل آید.

7) هنگام استفاده از ترازو و بعد از هرتوزین صفحه ترازو و قاشقک مخصوص توزین را به دقت تمیز نمایید.

8) پیش از توزین یا برداشتن هر ماده برچسب ایمنی آن را مطالعه کنید.

9) پس از توزین لازمست مواد شیمیایی به انبار یا محل اصلی خود برگردانده شود.

10) در استفاده از مواد شیمیایی خطرناک و نیز مواد آلوده کمال دقت را به عمل آورید و همواره اصول ایمنی را رعایت نمایید.

11) ظروف Stock مواد شیمیایی و محلول هایی مانند، اسید، الکل، فنل و مواد شیمیایی جامد را برروی میز کار خود قرار ندهید.
هرگز مواد شیمیایی محلول را بوسیله پیپت با دهان نکشید.

12) سوزن و اجسام برنده را در ظروف مخصوص ریخته و در صورت آلودگی سوزن و سرنگ ها باید آلودگی زدایی (ترجیحا” با اتوکلاو) گردد.

13) تمام مواد و وسایل مورد استفاده در صورت احتمال آلودگی بایستی اتوکلاو گردند و مسئولیت انتقال آن ها پس از شستشو به اتاق اتوکلاو به عهده استفاده کننده می باشد.

14) در صورت استفاه ازنمونه های خون، بهتر است افراد واکسینه گردند.

15) ظروف آلوده به خون نباید دوباره استفاده شوند مگر کاملا” ضد عفونی گردند.

16) در صورت آلوده شدن میزهای آزمایشگاه توسط خون، میز یا محل آلوده با ماده ضد عفونی کننده مانند آب ژاول 10% ، سود 0/5 مولارو یا SDS  0/5% ضد عفونی شده سپس با آب شستشوگردد.

17) نمونه های آلوده اتوکلاو گردند.

18) هنگام استفاده از میکروپیپت برای برداشتن مواد محلول، کاملا” دقت کنید تا فقط نوک پیپت با آن ها تماس یابد. مایع نباید وارد میکروپیپت شود.

19) تا حداکثر امکان از کشیدن مواد خورنده مانند اسید و باز قوی با میکروپیپت خودداری نمایید.

20) انبار کردن و نگهداری وسایل غیر ضروری در زیر هودها ممنوع می باشد.

21) درصورت استفاده از هود، برای جلوگیری از ایجاد اختلال در جریانات هوایی از جمع نمودن وسایل در زیر هود به ویژه محل های ورودی و خروجی هوا جدا” خودداری نمایید.

22) مواد شیمیایی فرار و موادی که بخارات سمی دارند حتما” در زیر هود شیمیایی(نه هود لامینار) باز گردند.

23) هنگام کار با دستگاه UV از عینک محافظ و دستکش استفاده نمایید.

24) ظروف مورد استفاده خود را پس از اتمام کار شستشو و در فور خشک کنید. و چنانچه نیاز به آلودگی زدایی دارد، حتما” پیش از شستشو این کار را انجام دهید.

25) پس از اتمام کار محل کار خود را تمیز و در صورت نیاز ضد عفونی نمایید.

26) پاکسازی منظم، بنیادی و دوره ای (ماهی یکبار) در محیط آزمایشگاه با یستی انجام گیرد و مشارکت همه افرادی که در آزمایشگاه مشغول به کار هستند، الزامی است.

27) در صورت مشاهده خرابی و اختلال در دستگاه ها ضروری است هر چه سریعتر به مسئول وقت دستگاه ها اطلاع داده شود.

28) دقت کامل به عمل آورید تا از گذاشتن لوله ها و ظروف حاوی مواد بدون برچسب در یخچال ها و فریزرها و قفسه ها، جدا” خودداری شود.

29) از گذاشتن لوله ها و ظروف حاوی مواد غیر از قسمت های مشخص شده در یخچال ها و فریزرها نیز جدا” پرهیز شود.

30) از نگهداری مقادیر زیاد لوله ، سرسمپلر و مانند آن در کمدها جدا” خودداری شود.

31) شیلنگ های آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نکنیم.

32) هرگز آزمایش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نکنیم. در صورت نیاز اجباری به ترک محل یا در مورد آزمایشهای نیازمند به زمان طولانی، حتما توضیحاتی شامل نام آزمایش، نام آزمایشگر، تلفن تماس، مواد در حال واکنش و احتیاطات لازم را در محل آزمایش در دسترس قرار دهیم.

33) محل کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آن ها را بیاموزیم.

34) حتی الامکان در ساعات خلوت روز آزمایش نکنیم تا بتوانیم درصورت نیاز از کمک سایر افراد استفاده نماییم.

35) در محیط آزمایشگاه جدی باشید . از شوخی جدا اجتناب کنید.

قانون مدیریت پسماندها

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه