پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی

گرانمایه ارجمند

با سلام و احترام

ضمن تشکر و قدردانی از مشارکت شما در این تحقیق، بدین وسیله پرسشنامه های پیش رو با هدف “بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان چهارمحال و بختیاری” تقدیم می شود. اطلاعات گردآوری شده برای مقاصد پژوهشی و ارائه راهکارهای مدیریتی و پیشگیرانه جهت کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی ، استفاده و بدون نام و محرمانه تلقی خواهد شد. بر این اساس از جنابعالی تقاضا می شود با اختصاص بخشی از وقت گرانبهای خود و پاسخ دقیق به عبارات پرسشنامه، در انجام این پژوهش ما را یاری فرمایید.

با تشکر

[quform id=”11″ name=”پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی”]