[مشخصات]
دانشگاه علوم پزشکیاستان چهارمحال و بختیاری
شهرستانخانمیرزا
واحد ارزیابی کننده:واحد مدیریت و کاهش خطربلایا
نام و نام خانوادگی ارزیاب:بهمن جلیل (خانمیرزا)
کد ملی ارزیاب:4660050297
شماره گزارش:پایان مخاطره
منبع گزارشمرکز خدمات جامع سلامت مرادان
محل دقیق حادثهروستای مرادان
ساعت ارسال گزارش مخاطره (بر حسب 24 ساعته)00:12
سال (ارسال گزارش مخاطره)1402
ماه (ارسال گزارش مخاطره)اردیبهشت
روز (ارسال گزارش مخاطره)19
ساعت شروع مخاطره (بر حسب 24 ساعته)00:12
سال (شروع مخاطره)1402
ماه (شروع مخاطره)اردیبهشت
روز (شروع مخاطره)12
ساعت پایان مخاطره (بر حسب 24 ساعته)19:00
سال (پایان مخاطره)1402
ماه (پایان مخاطره)اردیبهشت
روز (پایان مخاطره)24
نوع مخاطرهمخاطرات زیستی
شدت حادثهکم
سطح حادثهE2 (وسعت حادثه در سطح یک شهرستان است و کمک دانشگاه لازم نیست.)
تعداد پرسنل مصدوم (بر حسب نفر)17
تعداد پرسنل فوت شده (بر حسب نفر)0
جمع غیبت پرسنل0
تعداد واحدهای بهداشتی آسیب دیده (بر حسب عدد)0
تعداد بیمارستان آسیب دیده (بر حسب عدد)0
خسارت سازه ای به مرکز (بر حسب درصد)0
خسارت غیرسازه ای به مرکز (بر حسب درصد)0
[میزان اختلال در ارائه خدمات مرکز (بر حسب درصد)]
بیماری واگیر0
بیماری غیرواگیر0
بهداشت محیط0
بهداشت حرفه ای0
بهداشت روان0
تغذیه0
آموزش بهداشت0
بهداشت دهان و دندان0
[کلیات]
جمع خسارت اقتصادی به مرکز (بر حسب ریال)0
تعداد جمعیت تحت پوشش مرکز (بر حسب نفر)8300
تعداد جمعیت تحت تاثیر (بر حسب نفر)6000
تعداد جمعیت مصدوم بستری (بر حسب نفر)0
تعداد جمعیت مصدوم سرپایی (بر حسب نفر)17
تعداد جمعیت فوت شده (بر حسب نفر)0
تعداد ساختمان خسارت دیده0
درصد خسارت ساختمان های منطقه0
آسیب به زیر ساخت ها (مانند آسیب به جاده، برق، آب، مدرسه و ....)0
جمع خسارت اقتصادی در منطقه (بر حسب ریال)0
فعال شدن سامانه فرماندهی حادثه
  • فرماندهی
  • جانشین فرماندهی
  • بهداشت محیط
  • مبارزه با بیماری ها
  • آموزش سلامت
اقدامات مدیریتی انجام شده (مانند تشکیل کمیته بهداشت کارگروه و فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه)

برگزاری جلسه مدیریت بحران در سالن جلسات شبکه با حضور اعضا.
برگزاری جلسه با میراب و دهیار روستای مرادان
برگزاری کمیته آب شهرستان با حضور نمایندگان اداره آب و فاضلاب و فرمانداری
برگزاری جلسه کارگروه سلامت امنیت غذایی شهرستان در محل فرمانداری به درخواست شبکه بهداشت

اقدامات بهداشتی انجام شده:

آموزش پیشگیری و مراقبت بیماری های منتقله از آب و غذا به عموم مردم
آموزش نحوه مصرف آب آشامیدنی و مواد غذایی در شرایط طغیان بیماری های آب و غذا به عموم مردم و بیماران
آموزش تغذیه پس از ابتدا به بیماری های اسهالی جهت سرعت در بهبود به بیماران و اطرافیان آنها
نمونه برداری میکروبی و شیمیایی از منابع آب در سطح روستا
توزیع آب ژاول و محلول کلر مادر در بین خانوارهای مبتلا
بیمار یابی و بررسی اپیدمیولوژیک جهت تشخیص موارد احتمالی که جهت درمان مراجعه ننموده اند به صورت خانه به خانه
افزایش مقدار کلرباقی مانده مخزن آب شرب روستا به میزان 1 ppm تا پایان طغیان
پیگیری نصب تابلو آلودگی آب قنات

اقدامات تیم واکنش سریع:

هماهنگی با اعضای ICS

مهمترین نیازهای بهداشتی:

محیط نمونه گیری کری بلر
آب ژاول
کلر

نیازهایی که باید فورا از سطح بالاتر پیگیری یا تامین شوند:

مورد خاصی گزارش نشده است.

اقدامات سایر سازمان ها (مانند هلال احمر، استانداری و ...):

تامین محلول آب ژاول و کلر توسط اداره آب و فاضلاب
افرایش میزان کلر باقی مانده مخزن اصلی توسط اداره آب و فاضلاب

آسیب به زیر ساخت ها (مانند آسیب به جاده، برق، آب، مدرسه و ....)

مورد خاصی گزارش نشده است.