[مشخصات]
دانشگاه علوم پزشکیاستان چهارمحال و بختیاری
شهرستانشهرکرد
واحد ارزیابی کننده:واحد مدیریت و کاهش خطربلایا
نام و نام خانوادگی ارزیاب:شهلا مرادیان فرد (شهرکرد)
کد ملی ارزیاب:4679157941
شماره گزارش:پایان مخاطره
منبع گزارشEOC دانشگاه
محل دقیق حادثهشهرستان شهرکرد.شهر شهرکرد وسورشجان و هفشجان
ساعت ارسال گزارش مخاطره (بر حسب 24 ساعته)12:00
سال (ارسال گزارش مخاطره)1402
ماه (ارسال گزارش مخاطره)اردیبهشت
روز (ارسال گزارش مخاطره)25
ساعت شروع مخاطره (بر حسب 24 ساعته)12:00
سال (شروع مخاطره)1402
ماه (شروع مخاطره)اردیبهشت
روز (شروع مخاطره)25
سال (پایان مخاطره)1402
ماه (پایان مخاطره)خرداد
روز (پایان مخاطره)30
نوع مخاطرهمخاطرات زیستی
شدت حادثهمتوسط
سطح حادثهE2 (وسعت حادثه در سطح یک شهرستان است و کمک دانشگاه لازم نیست.)
تعداد پرسنل مصدوم (بر حسب نفر)0
تعداد پرسنل فوت شده (بر حسب نفر)0
جمع غیبت پرسنل0
تعداد واحدهای بهداشتی آسیب دیده (بر حسب عدد)0
تعداد بیمارستان آسیب دیده (بر حسب عدد)0
خسارت سازه ای به مرکز (بر حسب درصد)0
خسارت غیرسازه ای به مرکز (بر حسب درصد)0
[میزان اختلال در ارائه خدمات مرکز (بر حسب درصد)]
بیماری واگیر0
بیماری غیرواگیر0
بهداشت محیط50
بهداشت حرفه ای0
بهداشت روان0
تغذیه0
آموزش بهداشت0
بهداشت دهان و دندان0
[کلیات]
جمع خسارت اقتصادی به مرکز (بر حسب ریال)0
تعداد جمعیت تحت پوشش مرکز (بر حسب نفر)220000
تعداد جمعیت تحت تاثیر (بر حسب نفر)220000
تعداد جمعیت مصدوم بستری (بر حسب نفر)0
تعداد جمعیت مصدوم سرپایی (بر حسب نفر)0
تعداد جمعیت فوت شده (بر حسب نفر)0
تعداد ساختمان خسارت دیده0
درصد خسارت ساختمان های منطقه0
آسیب به زیر ساخت ها (مانند آسیب به جاده، برق، آب، مدرسه و ....)0
جمع خسارت اقتصادی در منطقه (بر حسب ریال)0
فعال شدن سامانه فرماندهی حادثه
  • فرماندهی
  • جانشین فرماندهی
  • ارشد روابط عمومی
  • ارشد هماهنگی
  • بخش پشتیبانی
  • بخش عملیات
  • مسئول تیم ارزیابی سریع
  • بهداشت محیط
  • مبارزه با بیماری ها
  • آزمایشگاه
اقدامات مدیریتی انجام شده (مانند تشکیل کمیته بهداشت کارگروه و فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه)

1: هماهنگی با ریاست و معاونت مرکز بهداشت و مسئول بهداشت محیط و اطلاع رسانی به اعضا سامانه فرماندهی حادثه

اقدامات بهداشتی انجام شده:

#قبل از وقوع حادثه:
1: هماهنگی با واحد بهداشت محیط جهت نظارت مستمر بر کیفیت اب اشامیدنی و تشدید نظارت‌ها با توجه به سابقه الودگی آب در سال قبل
#حین وقوع حادثه:
1: برنامه ریزی جهت نظارت مستمر بر مخازن و منابع اب شهرکرد و سورشجان و هفشجان
2: انجام نمونه گیری میکربی اب مستمر از سطح شهرها
3: انجام تست کلر روزانه از سطح شهرها در تمامی نقاط
4: انجام کدورت سنجی مستمر از مخازن اب
5: هماهنگی با پزشکان و واحد مبارزه با بیماری‌ها جهت گزارش دهی موارد بیماری‌های منتقله از اب
6: فعالسازی شیفت پرسنل ازمایشگاه اب
7: ارایه گزارش مستمر به مرکز بهداشت استان
8: تشکیل جلسات متعدد با شرکت اب و فاضلاب
9: مکاتبات متعدد با شرکت اب و فاضلاب

اقدامات تیم واکنش سریع:

#حین وقوع حادثه:
1: بازدید از منابع و مخازن اب شهرکرد و هفشجان و سورشجان و انجام نمونه برداری میکربی اب و انجام کدورت سنجی توسط کارشناس بهداشت محیط
2: ارایه گزارش به فرماندهی حادثه

اقدامات سایر سازمان ها (مانند هلال احمر، استانداری و ...):

1: برگزاری جلسه با شرکت اب و فاضلاب و پیگیری مصوبات
2: نظارت مستمر شرکت اب و فاضلاب بر منابع و مخازن اب شهرکرد