[مشخصات]
دانشگاه علوم پزشکیاستان چهارمحال و بختیاری
شهرستانکیار
واحد ارزیابی کننده:واحد مدیریت و کاهش خطربلایا
نام و نام خانوادگی ارزیاب:داوود سلطانی (کیار)
کد ملی ارزیاب:633980312
شماره گزارش:پایان مخاطره
منبع گزارشEOC هلال احمر
محل دقیق حادثهمنطقه مشایخ روستای دره عشق-آبشار تلخ و شیرین
ساعت ارسال گزارش مخاطره (بر حسب 24 ساعته)10:55
سال (ارسال گزارش مخاطره)1402
ماه (ارسال گزارش مخاطره)خرداد
روز (ارسال گزارش مخاطره)12
ساعت شروع مخاطره (بر حسب 24 ساعته)10:30
سال (شروع مخاطره)1402
ماه (شروع مخاطره)خرداد
روز (شروع مخاطره)12
ساعت پایان مخاطره (بر حسب 24 ساعته)14:28
سال (پایان مخاطره)1402
ماه (پایان مخاطره)خرداد
روز (پایان مخاطره)12
نوع مخاطرهزمین لغزش
شدت حادثهمتوسط
سطح حادثهE2 (وسعت حادثه در سطح یک شهرستان است و کمک دانشگاه لازم نیست.)
تعداد پرسنل مصدوم (بر حسب نفر)0
تعداد پرسنل فوت شده (بر حسب نفر)0
جمع غیبت پرسنل0
تعداد واحدهای بهداشتی آسیب دیده (بر حسب عدد)0
تعداد بیمارستان آسیب دیده (بر حسب عدد)0
خسارت سازه ای به مرکز (بر حسب درصد)0
خسارت غیرسازه ای به مرکز (بر حسب درصد)0
[میزان اختلال در ارائه خدمات مرکز (بر حسب درصد)]
بیماری واگیر0
بیماری غیرواگیر0
بهداشت محیط0
بهداشت حرفه ای0
بهداشت روان0
تغذیه0
آموزش بهداشت0
بهداشت دهان و دندان0
[کلیات]
جمع خسارت اقتصادی به مرکز (بر حسب ریال)0
تعداد جمعیت تحت پوشش مرکز (بر حسب نفر)0
تعداد جمعیت تحت تاثیر (بر حسب نفر)0
تعداد جمعیت مصدوم بستری (بر حسب نفر)1
تعداد جمعیت مصدوم سرپایی (بر حسب نفر)0
تعداد جمعیت فوت شده (بر حسب نفر)4
تعداد ساختمان خسارت دیده0
درصد خسارت ساختمان های منطقه0
آسیب به زیر ساخت ها (مانند آسیب به جاده، برق، آب، مدرسه و ....)0
جمع خسارت اقتصادی در منطقه (بر حسب ریال)0
فعال شدن سامانه فرماندهی حادثه
  • فرماندهی
  • ارشد امنیت
  • ارشد روابط عمومی
  • بهداشت روان
اقدامات مدیریتی انجام شده (مانند تشکیل کمیته بهداشت کارگروه و فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه)

هماهنگی با اعضاء سامانه فرماندهی حادثه

اقدامات بهداشتی انجام شده:

مورد خاصی گزارش نشده است.

اقدامات تیم واکنش سریع:

آمادگی حداکثری اعضای تیم واکنش سریع

مهمترین نیازهای بهداشتی:

مورد خاصی گزارش نشده است.

نیازهایی که باید فورا از سطح بالاتر پیگیری یا تامین شوند:

مورد خاصی گزارش نشده است.

اقدامات سایر سازمان ها (مانند هلال احمر، استانداری و ...):

حضور هلال احمر جهت اقدامات پیش بیمارستانی، رهاسازی و انتقال مصدوم

آسیب به زیر ساخت ها (مانند آسیب به جاده، برق، آب، مدرسه و ....)

مورد خاصی گزارش نشده است.